.
Zaměstnanci školy
Vedení školy

PaedDr. Irena Rudolfová

Ředitelka školy

reditel@zsadolfovice.cz

Mgr. Kateřina Kadláčová

Zástupkyně ředitelky školy

katerina.kadlacova@zsadolfovice.cz

Účetní

Františka Pavlíková

Účetní

ucetni@zsadolfovice.cz

Učitelé ZŠ

Mgr. Daniel Ambrož

Učitel ZŠ

ICT koordinátor

daniel.ambroz@zsadolfovice.cz

Mgr. Barbora Janíčková

Třídnictví: VIII. třída

Učitelka ZŠ

barbora.janickova@zsadolfovice.cz

Mgr. Eva Kučáková

Třídnictví: II. třída

Učitelka ZŠ

Předsedkyně předmětové komise pro 1. stupeň

eva.kucakova@zsadolfovice.cz

Mgr. Radka Palzerová

Třídnictví: III. třída

Učitelka ZŠ, Výchovná poradkyně

Koordinátor inkluze, Koordinátor tvorby ŠVP ZV

radka.palzerova@zsadolfovice.cz

Miroslava Pražáková

Třídnictví: I. třída

Učitelka ZŠ

Kultura školám

miroslava.prazakova@zsadolfovice.cz

Mgr. Vlasta Ťulpíková

Učitelka ZŠ

vlasta.tulpikova@zsadolfovice.cz

Mgr. Gabriela Weissová

Třídnictví: VII. třída

Učitelka ZŠ

gabriela.weissova@zsadolfovice.cz

Mgr. Anděla Wolfová

Třídnictví: IV. třída

Učitelka ZŠ

Předsedkyně předmětové komise pro 2. stupeň

andela.wolfova@zsadolfovice.cz

Kamil Doležal

Učitel ZŠ

kamil.dolezal@zsadolfovice.cz

Bc. Irena Kowalcze

Učitelka na ZŠ

Mgr. Robert Lazecký

Učitel na ZŠ

Ing. Bohdana Neugebauerová

Třídnictví: VI. třída

Učitelka ZŠ

Školní metodik prevence

bohdana.neugebauerová@zsadolfovice.cz

Mgr. Karolina Odrášková

Třídnictví: V. třída

Učitelka ZŠ

Koordinátorka environmentálního vzdělávání

karolina.odraskova@zsadolfovice.cz

Mgr. Tereza Partyková

Třídnictví: IX. třída

Učitelka ZŠ

tereza.partykova@zsadolfovice.cz

Adéla Veselá

Učitelka na ZŠ

Zuzana Šťastná

Školní asistentka

zuzana.stastna@zsadolfovice.cz

Asistenti ZŠ

Alena Neugebauerová

Asistentka pedagoga

alena.neugebauerova@zsadolfovice.cz

Soňa Vyroubalová

Asistentka pedagoga

Školní asistentka

sona.vyroubalova@zsadolfovice.cz

Školní družina

Marie Grešáková

Externí zaměstnanec školní družiny

marie.gresakova@zsadolfovice.cz

Kateřina Kouřilová

Vychovatelka školní družiny

katerina.kourilova@zsadolfovice.cz

Alena Neugebauerová

Vychovatelka školní družiny

alena.neugebauerova@zsadolfovice.cz

Markéta Provazníková

Vedoucí ŠD

marketa.provaznikova@zsadolfovice.cz

Učitelé MŠ

Ivana Kolbabová

Vedoucí učitelka MŠ

ivana.kolbabova@zsadolfovice.cz

Kateřina Cimburková

Učitelka MŠ

katerina.cimburkova@zsadolfovice.cz

Michaela Filipková

Asistentka MŠ

michaela.filipkova@zsadolfovice.cz

Václav Janko

Učitel MŠ

vaclav.janko@zsadolfovice.cz

Bc. Darina Knotková

Učitelka MŠ

Školní jídelna

Jitka Kiselová

Vedoucí školní stravovny

jidelna@zsadolfovice.cz

Šárka Lapčíková

Kuchařka MŠ

Eva Poupalová

Vedoucí kuchařka

Eva Skřivánková

Kuchařka

Jana Jedináková

Kuchařka

Provozní zaměstnanci

Miloslav Poupal

Školník

Renata Kholová

Uklízečka MŠ

Pavlína Kolompárová

Uklízečka ZŠ

Jitka Kučáková

Uklízečka ZŠ

Externí spolupracovníci

Ing. Bohdana Neugebauerová

Třídnictví: VI. třída

SRP ZŠ

bohdana.neugebauerova@zsadolfovice.cz

Mgr. Helmut Bley

Školní psycholog

bley.helmut@gmail.com

telefon 739375003


Warning: include(paticka.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/www/zsadolfovice.cz/www.zsadolfovice.cz/zamestnanci.php on line 29

Warning: include(): Failed opening 'paticka.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php-7.2/lib/php') in /data/www/zsadolfovice.cz/www.zsadolfovice.cz/zamestnanci.php on line 29