přestávkavyučovací hodina
ručičkaručičkaručička
Hodina
Od – do
0.
7:00 – 7:45
1.
8:00 – 8:45
2.
8:55 – 9:40
3.
10:00 – 10:45
4.
10:55 – 11:40
5.
11:50 – 12:35
6.
12:45 – 13:30
7.
14:00 – 14:45
Učit se znát,
učit se, jak na to,
učit se žít spolu

Víte, že …

Je vědecky prokázáno, že čím méně člověk ví, tím více si myslí, že ví.

Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Zaměstnanci školy
Vedení školy

PaedDr. Irena Rudolfová

Ředitelka školy

reditel@zsadolfovice.cz

Mgr. Kateřina Kadláčová

Zástupkyně ředitelky školy

katerina.kadlacova@zsadolfovice.cz

Účetní

Františka Pavlíková

Účetní

ucetni@zsadolfovice.cz

Učitelé ZŠ

Mgr. Daniel Ambrož

Učitel ZŠ

ICT koordinátor

daniel.ambroz@zsadolfovice.cz

Mgr. Barbora Janíčková

Třídnictví: VIII. třída

Učitelka ZŠ

barbora.janickova@zsadolfovice.cz

Mgr. Eva Kučáková

Třídnictví: II. třída

Učitelka ZŠ

Předsedkyně předmětové komise pro 1. stupeň

eva.kucakova@zsadolfovice.cz

Mgr. Radka Palzerová

Třídnictví: III. třída

Učitelka ZŠ, Výchovná poradkyně

Koordinátor inkluze, Koordinátor tvorby ŠVP ZV

radka.palzerova@zsadolfovice.cz

Miroslava Pražáková

Třídnictví: I. třída

Učitelka ZŠ

Kultura školám

miroslava.prazakova@zsadolfovice.cz

Mgr. Vlasta Ťulpíková

Učitelka ZŠ

vlasta.tulpikova@zsadolfovice.cz

Mgr. Gabriela Weissová

Třídnictví: VII. třída

Učitelka ZŠ

gabriela.weissova@zsadolfovice.cz

Mgr. Anděla Wolfová

Třídnictví: IV. třída

Učitelka ZŠ

Předsedkyně předmětové komise pro 2. stupeň

andela.wolfova@zsadolfovice.cz

Kamil Doležal

Učitel ZŠ

kamil.dolezal@zsadolfovice.cz

Bc. Irena Kowalcze

Učitelka na ZŠ

Mgr. Robert Lazecký

Učitel na ZŠ

Ing. Bohdana Neugebauerová

Třídnictví: VI. třída

Učitelka ZŠ

Školní metodik prevence

bohdana.neugebauerová@zsadolfovice.cz

Mgr. Karolina Odrášková

Třídnictví: V. třída

Učitelka ZŠ

Koordinátorka environmentálního vzdělávání

karolina.odraskova@zsadolfovice.cz

Mgr. Tereza Partyková

Třídnictví: IX. třída

Učitelka ZŠ

tereza.partykova@zsadolfovice.cz

Adéla Veselá

Učitelka na ZŠ

Asistenti ZŠ

Alena Neugebauerová

Asistentka pedagoga

alena.neugebauerova@zsadolfovice.cz

Soňa Vyroubalová

Asistentka pedagoga

Školní asistentka

sona.vyroubalova@zsadolfovice.cz

Školní družina

Marie Grešáková

Externí zaměstnanec školní družiny

marie.gresakova@zsadolfovice.cz

Kateřina Kouřilová

Vychovatelka školní družiny

katerina.kourilova@zsadolfovice.cz

Alena Neugebauerová

Vychovatelka školní družiny

alena.neugebauerova@zsadolfovice.cz

Markéta Provazníková

Vedoucí ŠD

marketa.provaznikova@zsadolfovice.cz

Zuzana Šťastná

Školní asistentka

zuzana.stastna@zsadolfovice.cz

Učitelé MŠ

Ivana Kolbabová

Vedoucí učitelka MŠ

ivana.kolbabova@zsadolfovice.cz

Kateřina Cimburková

Učitelka MŠ

katerina.cimburkova@zsadolfovice.cz

Michaela Filipková

Asistentka MŠ

michaela.filipkova@zsadolfovice.cz

Václav Janko

Učitel MŠ

vaclav.janko@zsadolfovice.cz

Bc. Darina Knotková

Učitelka MŠ

Školní jídelna

Jitka Kiselová

Vedoucí školní stravovny

jidelna@zsadolfovice.cz

Šárka Lapčíková

Kuchařka MŠ

Eva Poupalová

Vedoucí kuchařka

Eva Skřivánková

Kuchařka

Jana Jedináková

Kuchařka

Provozní zaměstnanci

Miloslav Poupal

Školník

Renata Kholová

Uklízečka MŠ

Pavlína Kolompárová

Uklízečka ZŠ

Jitka Kučáková

Uklízečka ZŠ

Externí spolupracovníci

Ing. Bohdana Neugebauerová

Třídnictví: VI. třída

SRP ZŠ

bohdana.neugebauerova@zsadolfovice.cz

Mgr. Helmut Bley

Školní psycholog

bley.helmut@gmail.com

telefon 739375003


ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem
Implementace KAP


EU_MSMT_OK_barva.jpeg

DUMy vytvořené učiteli naší školy jsou pedagogy sdíleny v rámci informačního systému školy. Na požádání prostřednictvím e-mailu školy budou poskytnuty i třetím osobám.

Kontakt

Název organizace:Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,
příspěvková organizace

Adresa:Adolfovice 170, 790 01 Jeseník

E-mail:zsadolfovice@jen.cz

Telefon:584 412 084

Mobil ředitelna:605 913 058

Mobil ZŠ:739 477 058

Mobil MŠ:739 268 815

Mobil ŠD I. a II. od.:604 477 215

Mobil ŠD III od.:739 134 103

Mobil jídelna:605 054 624

IČO:75029456

ID schránky:dmpmbd7