přestávkavyučovací hodina
ručičkaručičkaručička
Hodina
Od – do
0.
7:00 – 7:45
1.
8:00 – 8:45
2.
8:55 – 9:40
3.
10:00 – 10:45
4.
10:55 – 11:40
5.
11:50 – 12:35
6.
12:45 – 13:30
7.
14:00 – 14:45
Učit se znát,
učit se, jak na to,
učit se žít spolu

Víte, že …

Sloni jsou jediní savci, kteří neumějí skákat.

Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Zaměstnanci školy
Vedení školy

PaedDr. Irena Rudolfová

Ředitelka školy

reditel@zsadolfovice.cz

Mgr. Kateřina Kadláčová

Zástupkyně ředitelky školy

Koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty

katerina.kadlacova@zsadolfovice.cz

Účetní

Františka Pavlíková

Účetní

Učitelé ZŠ

Mgr. Daniel Ambrož

Třídnictví: VIII. třída

Učitel ZŠ

daniel.ambroz@zsadolfovice.cz

Mgr. Ludmila Dorňáková

Třídnictví: III. třída

Učitelka ZŠ

ludmila.dornakova@zsadolfovice.cz

Mgr. Barbora Janíčková

Třídnictví: VI. třída

Učitelka ZŠ

barbora.janickova@zsadolfovice.cz

Mgr. Eva Kučáková

Třídnictví: V. třída

Učitelka ZŠ

Předsedkyně předmětové komise pro 1. stupeň

eva.kucakova@zsadolfovice.cz

Mgr. Radka Palzerová

Třídnictví: II. třída

Učitelka ZŠ, Výchovná poradkyně

Koordinátor inkluze, Koordinátor tvorby ŠVP ZV

radka.palzerova@zsadolfovice.cz

Miroslava Pražáková

Třídnictví: I. třída

Učitelka ZŠ

Kultura školám

miroslava.prazakova@zsadolfovice.cz

Mgr. Vlasta Ťulpíková

Třídnictví: VII. třída

Učitelka ZŠ

Speciální pedagog, školní metodik prevence

vlasta.tulpikova@zsadolfovice.cz

Mgr. Gabriela Weissová

Třídnictví: IX. třída

Učitelka ZŠ

gabriela.weissova@zsadolfovice.cz

Mgr. Anděla Wolfová

Učitelka ZŠ

Předsedkyně předmětové komise pro 2. stupeň

andela.wolfova@zsadolfovice.cz

Kamil Doležal

Učitel ZŠ

ICT koordinátor

kamil.dolezal@zsadolfovice.cz

Ing. Bohdana Neugebauerová

Třídnictví: IV. třída

Učitelka ZŠ

bohdana.neugebauerová@zsadolfovice.cz

Mgr. Karolina Odrášková

Učitelka ZŠ

karolina.odraskova@zsadolfovice.cz

Alena Neugebauerová

Školní asistentka

Vychovatelka školní družiny

alena.neugebauerova@zsadolfovice.cz

Asistenti ZŠ

Markéta Provazníková

Asistentka pedagoga

Školní asistentka

marketa.provaznikova@zsadolfovice.cz

Soňa Vyroubalová

Asistentka pedagoga

Školní asistentka

sona.vyroubalova@zsadolfovice.cz

Školní družina

Lenka Cacková

Vedoucí vychovatelka školní družiny

lenka.cackova@zsadolfovice.cz

Marie Grešáková

Vychovatelka školní družiny

marie.gresakova@zsadolfovice.cz

Učitelé MŠ

Ivana Kolbabová

Vedoucí učitelka

Václav Janko

Učitel MŠ

Mgr. Dagmar Škrobálková

Učitelka MŠ

Dagmar Šťastná

Učitelka MŠ

Petra Stiaková

školní asistentka

Školní jídelna

Jitka Kiselová

Vedoucí školní stravovny

Šárka Lapčíková

Kuchařka MŠ

Eva Poupalová

Vedoucí kuchařka

Eva Skřivánková

Kuchařka

Jana Jedináková

Kuchařka

Provozní zaměstnanci

Vít Všetečka

Školník ZŠ

BOZP, PO

telefon: 731 362 301

Renata Kholová

Uklízečka MŠ

Pavlína Kolompárová

Uklízečka ZŠ

Jitka Kučáková

Uklízečka ZŠ

Externí spolupracovníci

Ing. Bohdana Neugebauerová

SRP ZŠ

Mgr. Helmut Bley

Školní psycholog

bley.helmut@gmail.com

telefon 739375003


ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem



DUMy vytvořené učiteli naší školy jsou pedagogy sdíleny v rámci informačního systému školy. Na požádání prostřednictvím e-mailu školy budou poskytnuty i třetím osobám.

Kontakt

Název organizace:Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,
příspěvková organizace

Adresa:Adolfovice 170, 790 01 Jeseník

E-mail:zsadolfovice@jen.cz

Telefon:584 412 084

Mobil ředitelna:605 913 058

Mobil ZŠ:739 477 058

Mobil MŠ:739 268 815

Mobil ŠD:739 134 103

Mobil jídelna:605 054 624

IČO:75029456

ID schránky:dmpmbd7