přestávkavyučovací hodina
ručičkaručičkaručička
Hodina
Od – do
0.
7:00 – 7:45
1.
8:00 – 8:45
2.
8:55 – 9:40
3.
10:00 – 10:45
4.
10:55 – 11:40
5.
11:50 – 12:35
6.
12:45 – 13:30
7.
14:00 – 14:45
Učit se znát,
učit se, jak na to,
učit se žít spolu

Víte, že …

Pokud dostanete strach, váš zrak se skokově zlepší.

Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Zaměstnanci školy
Vedení školy

PaedDr. Irena Rudolfová

Ředitelka školy

Mgr. Kateřina Kadláčová

Zástupkyně ředitelky školy

Koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty

Účetní

Františka Pavlíková

Účetní

Učitelé ZŠ

Mgr. Daniel Ambrož

Třídnictví: VIII. třída

Učitel ZŠ

Mgr. Ludmila Dorňáková

Třídnictví: II. třída

Učitelka ZŠ

Mgr. Eva Kučáková

Třídnictví: IV. třída

Učitelka ZŠ

Předsedkyně předmětové komise pro 1. stupeň

Miroslava Pražáková

Třídnictví: III. třída

Učitelka ZŠ

Kultura školám

Mgr. Vlasta Ťulpíková

Třídnictví: VII. třída

Učitelka ZŠ

Speciální pedagog, školní metodik prevence

vlasta.tulpikova@zsadolfovice.cz, metodik.prevence@zsadolfovice.cz

Mgr. Gabriela Weissová

Třídnictví: VIII. třída

Učitelka ZŠ

Mgr. Anděla Wolfová

Třídnictví: IX. třída

Učitelka ZŠ

Předsedkyně předmětové komise pro 2. stupeň

Mgr. Barbora Janíčková

Třídnictví: V. třída

Učitelka ZŠ

Mgr. Radka Palzerová

Třídnictví: I. třída

Výchovná poradkyně

Koordinátor inkluze

Koordinátor tvorby ŠVP ZV

Kamil Doležal

Učitel ZŠ

ICT koordinátor

Ing. Bohdana Neugebauerová

Učitelka ZŠ

Školní asistentka

Mgr. Karolina Odrášková

Učitelka ZŠ

Asistenti ZŠ

Markéta Provazníková

Asistentka pedagoga ZŠ

Školní asistentka

Soňa Vyroubalová

Školní asistentka

Alena Neugebauerová

Školní asistentka

Školní družina

Lenka Cacková

Vedoucí vychovatelka školní družiny

Marie Grešáková

Vychovatelka školní družiny

Učitelé MŠ

Ivana Kolbabová

Vedoucí učitelka

Václav Janko

Učitel MŠ

Mgr. Dagmar Škrobálková

Učitelka MŠ

Dagmar Šťastná

Učitelka MŠ

Petra Stiaková

školní asistentka

Školní jídelna

Jitka Kiselová

Vedoucí školní stravovny

Šárka Lapčíková

Kuchařka

Eva Poupalová

Vedoucí kuchařka

Eva Skřivánková

Kuchařka

Růžena Dolinská

Kuchařka MŠ

Provozní zaměstnanci

Vít Všetečka

Školník ZŠ

BOZP, PO

Renata Kholová

Uklízečka MŠ

Pavlína Kolompárová

Uklízečka ZŠ

Jitka Kučáková

Uklízečka ZŠ

Externí spolupracovníci

Ing. Bohdana Neugebauerová

SRP ZŠ

Bc. Karel Richter

Vedoucí kroužku basketbalu


ZŠ a MŠ Bělá pod PradědemDUMy vytvořené učiteli naší školy jsou pedagogy sdíleny v rámci informačního systému školy. Na požádání prostřednictvím e-mailu školy budou poskytnuty i třetím osobám.

Kontakt

Název organizace:Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,
příspěvková organizace

Adresa:Adolfovice 170, 790 01 Jeseník

E-mail:zsadolfovice@jen.cz

Telefon:584 412 084

Mobil ředitelna:605 913 058

Mobil ZŠ:739 477 058

Mobil MŠ:739 268 815

Mobil ŠD:739 134 103

Mobil jídelna:605 054 624

IČO:75029456

ID schránky:dmpmbd7