přestávkavyučovací hodina
ručičkaručičkaručička
Hodina
Od – do
0.
7:00 – 7:45
1.
8:00 – 8:45
2.
8:55 – 9:40
3.
10:00 – 10:45
4.
10:55 – 11:40
5.
11:50 – 12:35
6.
12:45 – 13:30
7.
14:00 – 14:45
Učit se znát,
učit se, jak na to,
učit se žít spolu

Víte, že …

Vodík v plynném skupenství má nejmenší hustotu na světě, naopak kapalný vodík největší.

Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Školské poradenské pracoviště

Školské poradenské pracoviště 

Školní poradenské pracoviště nabízí v základní poradenské rovině služby dětem a jejich rodičům, a to v rozsahu poskytovaném výchovným a kariérovým poradcem, školním metodikem prevence a školním psychologem.

 

Poradenské služby zahrnují oblast primární prevence užívání návykových látek, předcházení šikaně, poradenství v případě problémů s chováním, kariérového poradenství, odborné pomoci při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a logopedickou péči při nápravě poruch řeči.

 

  • Výchovný poradce - Mgr. Radka Palzerová, radka.palzerova@zsadolfovice.cz

  • Kariérový poradce - Mgr. Radka Palzerová, radka.palzerova@zsadolfovice.cz 

  • Školní psycholog - Mgr. Helmut Bley,
    bley.helmut@gmail.com

  • Metodik prevence - Mgr. Vlasta Ťulpíková, vlasta.tulpikova@zsadolfovice.cz 

     

Poslední aktualizace: 21. 4. 2021


ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem
Implementace KAP


EU_MSMT_OK_barva.jpeg

DUMy vytvořené učiteli naší školy jsou pedagogy sdíleny v rámci informačního systému školy. Na požádání prostřednictvím e-mailu školy budou poskytnuty i třetím osobám.

Kontakt

Název organizace:Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,
příspěvková organizace

Adresa:Adolfovice 170, 790 01 Jeseník

E-mail:zsadolfovice@jen.cz

Telefon:584 412 084

Mobil ředitelna:605 913 058

Mobil ZŠ:739 477 058

Mobil MŠ:739 268 815

Mobil ŠD I. a II. od.:604 477 215

Mobil ŠD III od.:739 134 103

Mobil jídelna:605 054 624

IČO:75029456

ID schránky:dmpmbd7