.
Školské poradenské pracoviště

Školské poradenské pracoviště 

Školní poradenské pracoviště nabízí v základní poradenské rovině služby dětem a jejich rodičům, a to v rozsahu poskytovaném výchovným a kariérovým poradcem, školním metodikem prevence a školním psychologem.

 

Poradenské služby zahrnují oblast primární prevence užívání návykových látek, předcházení šikaně, poradenství v případě problémů s chováním, kariérového poradenství, odborné pomoci při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a logopedickou péči při nápravě poruch řeči.

 

 • Výchovný poradce - Mgr. Radka Palzerová, radka.palzerova@zsadolfovice.cz
   
 • Kariérový poradce - Mgr. Radka Palzerová, radka.palzerova@zsadolfovice.cz 
   
 • Školní psycholog - Mgr. Helmut Bley,
  bley.helmut@gmail.com
  konzultační hodiny: pondělí 7:30 - 13:30
                                  ​​​​​​úterý 12:30 - 16:30
 • Metodik prevence - Ing. Bohdana Neugebauerová, bohdana.neugebauerova@zsadolfovice.cz 

   

Poslední aktualizace: 19. 1. 2023


Warning: include(paticka.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/www/zsadolfovice.cz/www.zsadolfovice.cz/informace.php on line 102

Warning: include(): Failed opening 'paticka.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php-7.2/lib/php') in /data/www/zsadolfovice.cz/www.zsadolfovice.cz/informace.php on line 102