.
Zájmové útvary
Pondělí

Turistický kroužek

Vedoucí:Barbora Janíčková
Čas:00:00 – 00:00
Určen:všem
Náplň:Tak jako v loňském roce bude kroužek probíhat jedenkrát měsíčně - zpravidla druhou sobotu v měsíci. Náplní budou turistické výlety, návštěvy zajímavých míst,... :).

Doučování - český jazyk - 8. ročník

Vedoucí:Barbora Janíčková
Čas:07:00 – 07:45
Určen:8. ročník
Náplň:Doučování bude určeno pro sedmáky, kteří si budou chtít procvičit učivo českého jazyka.

Logopedické docvičování

Vedoucí:Eva Kučáková
Čas:13:00 – 13:45
Určen:1. - 2. roč.
Náplň:Procvičování a docvičování vyslovování problémových hlásek ve skupinách vhodných slov a při logopedických hrách.

Zpěv 2. Stupeň

Vedoucí:Vlasta Ťulpíková
Čas:14:00 – 14:45
Určen:6.- 9. ročník
Náplň:Zpěv písní, příprava kulturních vystoupení

Florbal - kluci 2. stupeň

Vedoucí:Daniel Ambrož
Čas:14:00 – 15:00
Určen:Žáci 2. stupně
Náplň:Rozvíjení pohybových dovedností a dovedností ve florbalu.

Přírodovědný kroužek

Vedoucí:Kateřina Kadláčová
Čas:14:00 – 15:00
Určen:Všem zájemcům
Náplň:Žáci se připravují na přírodovědné soutěže, pracují s mikroskopem, ....

Keramika

Vedoucí:Barbora Janíčková
Čas:14:00 – 15:30
Určen:žákům od 2. ročníku
Náplň:Práce s keramickou hlínou. Max. počet účastníků: 12. O nahlášení prosím prostřednictvím Edupage. Zápisné (i na materiál): 200 Kč/školní rok.
Úterý

Doučování - matematika 9. ročník

Vedoucí:Bohdana Neugebauerová
Čas:07:00 – 07:45
Určen:9. třída
Náplň:Procvičování učiva a příprava na přijímací zkoušky.

Florbal - děvčata

Vedoucí:Barbora Janíčková
Čas:07:00 – 07:45
Určen:Žákyně 2. stupně
Náplň:Florbalová hra, rozvoj florbalových dovedností, pohybové hry, zvyšování fyzické kondice,...

Pohybové,relaxační a protahovací cvičení

Vedoucí:Marie Grešáková
Čas:11:40 – 12:30
Určen:žákům 1.třídy školní družina (
Náplň:Uvolňovací,protahovací a relaxační cviky. Procvičování rovnováhy,stability. Cviky s jednoduchými pomůckami ( míček,peříčko,švihadlo,.. ) Kroužek vede paní vychovatelka Kateřina Kouřilová

Doučování -český jazyka a matematika - 4. ročník

Vedoucí:Barbora Janíčková
Čas:13:00 – 13:45
Určen:žákům 4. ročníku
Náplň:Doučování bude určeno pro čtvrťáky, kteří budou chtít využít možnost k procvičení učiva matematiky a českého jazyka.

Běláčci - zpěv

Vedoucí:Vlasta Ťulpíková
Čas:13:00 – 13:50
Určen:žáci od 1. - 5. ročník
Náplň:Hlasová výchova, nácvik a zpěv lidových i umělých písní. Příprava a realizace pěveckých vystoupení.

Basketbal

Vedoucí:Kateřina Kadláčová
Čas:14:00 – 15:30
Určen:Žákům prvního stupně
Náplň:Žáci se zapojí do soutěže a naučí se základní basketbalové dovednosti. Kroužek povede p. Soural a p. Všetečka.

Technický kroužek IKAP

Vedoucí:Kamil Doležal
Čas:14:00 – 16:00
Určen:Žáci 2. stupně ZŠ
Náplň:Jednou měsíčně navštívíme SPŠ Emko, kde se pod vedením odborných mistrů budeme učit základy nejen starých řemesel, jako je kovářství, stavitelství a zámečnictví, ale i programování, robotiky a ovládání dronů...
Středa

Doučování

Vedoucí:Miroslava Pražáková
Čas:07:00 – 07:45
Určen:2.třída
Náplň:Procvičování učiva z 2. třídy, zaměřené i na rozvoj čtenářské gramotnosti.

Sportovní hry

Vedoucí:Kamil Doležal
Čas:11:50 – 12:35
Určen:Žáci 1. a 2. třídy
Náplň:Hry v tělocvičně, honičky, rozvoj motoriky.

Florbal

Vedoucí:Anděla Wolfová
Čas:12:45 – 13:30
Určen:3.-5. třída
Náplň:Průprava, trénování a utkání ve florbale

Deskové a logické hry

Vedoucí:Bohdana Neugebauerová
Čas:12:55 – 13:55
Určen:4.,5.,6. třída
Náplň:Naučíme se hrát šachy a různé deskové hry a logické hry.

Logopedické docvičování

Vedoucí:Eva Kučáková
Čas:13:00 – 13:45
Určen:1. - 2. třída
Náplň:Procvičování a docvičování vyslovování problémových hlásek ve skupinách vhodných slov a při logopedických hrách.

Chovatelský a pěstitelský kroužek

Vedoucí:Karolina Odrášková
Čas:14:00 – 15:00
Určen:1. stupeň
Náplň:Základní činnost je krmení školních zvířátek, čištění terárií, zásady správného zacházení a manipulace se zvířaty. Seznam zvířat, které máme v našem kroužku: šneci - oblovky, strašilky, pakobylky, žížaly kalifornské ve vermikompostéru, agama vousatá, ježek bělobřichý, mnohonožky a jiný drobný hmyz. Dále se budeme starat o školní pokojové rostlinky a o venkovní záhony. Na jaře budeme znovu sázet různé druhy zeleniny (rajčata, papriky...).

Paličkování

Vedoucí:Marie Grešáková
Čas:14:00 – 15:30
Určen:1.- 9. ročník
Náplň:Seznámení s tradičním řemeslem, ovládání základních technik, procvičování jemné motoriky, trénování trpělivosti a vytrvalosti, nakládání s volným časem,...….. Začneme v měsíci lednu 2023.Přihlášku si vyzvedněte u paní vychovatelky Provazníkové
Čtvrtek

Školní časopis

Vedoucí:Kamil Doležal
Čas:00:00 – 00:01
Určen:Určen všem zájemcům.
Náplň:Tvorba školního časopisu Časák, psaní vlastních textů, vyhledávání informací a práce na PC. Scházet se budeme nepravidelně (přestávky či po vyučování, pondělí až pátek) dle volného času přihlášených zájemců.

Příprava na přijímací zkoušky na SŠ

Vedoucí:Vlasta Ťulpíková
Čas:07:00 – 07:45
Určen:Žáci 9. ročníku
Náplň:Soustavná příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka.

Doučování

Vedoucí:Alena Neugebauerová
Čas:07:10 – 07:55
Určen:5. ročník
Náplň:Procvičování učiva, které činí žákům potíže.

Doučování - matematika 5. ročník

Vedoucí:Kateřina Kadláčová
Čas:07:10 – 07:55
Určen:5. ročník
Náplň:Procvičování učiva, které činí žákům potíže

Anglický jazyk - doučování pro 4. třídu

Vedoucí:Anděla Wolfová
Čas:13:00 – 13:45
Určen:4. třída
Náplň:Doučování aktuálního učiva, procvičování

Žákovský parlament

Vedoucí:Barbora Janíčková
Čas:14:00 – 14:45
Určen:Zvoleným zástupcům od 4. roční
Náplň:Schůzky volených zástupců z řad žáků od 4.ročníku budou probíhat o velkých přestávkách a v odpoledních hodinách- vždy podle aktuální situace.

Minibasketbal

Vedoucí:Kateřina Kadláčová
Čas:14:00 – 15:00
Určen:Žákům 1. - 5. třídy
Náplň:Basketbal pro nejmenší
Pátek

Doučování přírodovědných předmětů (chemie, přírodo

Vedoucí:Karolina Odrášková
Čas:07:00 – 07:45
Určen:8. a 9. ročník
Náplň:Doučování a procvičování učiva z předmětů chemie a přírodopis a rozvíjení přírodovědné gramotnosti žáků.

Doučování - matematika 6. ročník

Vedoucí:Bohdana Neugebauerová
Čas:07:05 – 07:50
Určen:6.ročníku
Náplň:Procvičování učiva matematiky s návazností na ostatní předměty v 6. ročníku.

Doučování - matematika 8. ročník

Vedoucí:Kateřina Kadláčová
Čas:07:10 – 07:55
Určen:8. ročníku
Náplň:Procvičování učiva, které dělá žákům potíže

Vaření

Vedoucí:Alena Neugebauerová
Čas:13:30 – 15:00
Určen:5. a 6. ročník
Náplň:Pečení a vaření oblíbených pokrmů a dezertů.

Chovatelský a pěstitelský kroužek

Vedoucí:Karolina Odrášková
Čas:14:00 – 15:00
Určen:1. stupeň
Náplň:Základní činnost je péče o školní zvířátka, čištění terárií, zásady správného zacházení a manipulace se zvířaty. Seznam zvířat, které máme v našem kroužku: šneci - oblovky, strašilky, pakobylky, žížaly kalifornské ve vermikompostéru, agama vousatá, ježek bělobřichý, mnohonožky a jiný drobný hmyz. Dále se budeme starat o školní pokojové rostlinky a o venkovní záhony. Na jaře budeme znovu sázet různé druhy zeleniny (rajčata, papriky...).

Mladí hasiči

Vedoucí:Eva Kučáková
Čas:14:00 – 16:00
Určen:1. - 9. ročník
Náplň:Hasičský sport, zdravověda, uzlování, topografie. Vedoucí: Eva Kučáková Soňa Vyroubalová