přestávkavyučovací hodina
ručičkaručičkaručička
Hodina
Od – do
0.
7:00 – 7:45
1.
8:00 – 8:45
2.
8:55 – 9:40
3.
10:00 – 10:45
4.
10:55 – 11:40
5.
11:50 – 12:35
6.
12:45 – 13:30
7.
14:00 – 14:45
Učit se znát,
učit se, jak na to,
učit se žít spolu

Víte, že …

V těle dospělého člověka je asi 75 kilometrů nervů.

Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Zájmové útvary
Pondělí

Turistický kroužek

Vedoucí:Barbora Janíčková
Čas:00:00 – 00:00
Určen:všem
Náplň:Tak jako v loňském roce bude kroužek probíhat jedenkrát měsíčně - zpravidla druhou sobotu v měsíci. Náplní budou turistické výlety :).

Doučování z českého jazyka

Vedoucí:Irena Rudolfová
Čas:07:00 – 07:45
Určen:žáci 7. ročníku
Náplň:Docvičování probraného učiva, upěvňování učiva staršího, zopakování výkladu nového učiva podle potřeb žáků

Kondiční kroužek

Vedoucí:Gabriela Weissová
Čas:12:45 – 13:30
Určen:Žáci 1.- 5. třídy
Náplň:Všeobecný sportovní rozvoj.

Aktivní muzikoterapie

Vedoucí:Ludmila Dorňáková
Čas:14:00 – 15:00
Určen:Žáci II. až IX. třídy
Náplň:Aktivní léčivá muzikoterapeutická relaxace. Není našim cílem profesionální hra, ale léčba a relaxace.

Keramika

Vedoucí:Barbora Janíčková
Čas:14:00 – 15:00
Určen:všem
Náplň:Práce s keramickou hlínou.

Přírodovědný kroužek

Vedoucí:Kateřina Kadláčová
Čas:14:00 – 15:10
Určen:Všem žákům od druhé do deváté
Náplň:V rámci zájmového útvaru se zapojíme do projektů: KROKUS, 72 hodin, Ukliďme svět, ukliďme Česko. Zúčastníme se přírodovědné korespondenční soutěže, Zlatého listu. Budeme se věnovat poznávání přírodnin, ......
Úterý

Paličkování

Vedoucí:Marie Grešáková
Čas:07:00 – 07:50
Určen:1. - 9.ročník
Náplň:Seznámení s tradičním řemeslem, ovládání základních technik, procvičování jemné motoriky, trénování trpělivosti a vytrvalosti, nakládání s volným časem,.....

basketbal

Vedoucí:Irena Rudolfová
Čas:15:00 – 16:30
Určen:1.-5. ročník
Náplň:Kroužek basketbalu povede pan Karel Richter
Středa

Florbal - děvčata

Vedoucí:Barbora Janíčková
Čas:07:00 – 07:45
Určen:Žákyně 2. stupně
Náplň:Florbalová hra, rozvoj florbalových dovedností. (V případě zájmu by kroužek mohl probíhat navíc ještě 2x měsíčně v úterý od 14 hodin.)

Sportovní hry

Vedoucí:Kamil Doležal
Čas:11:50 – 12:35
Určen:Žáci 1., 2. a 3. třídy
Náplň:Hry v tělocvičně, rozvoj motoriky.

Florbal - nejmladší

Vedoucí:Barbora Janíčková
Čas:13:00 – 14:00
Určen:Žáci navštěvující ŠD
Náplň:Základy florbalu, pohybové hry.

Paličkování

Vedoucí:Marie Grešáková
Čas:14:00 – 15:30
Určen:1.- 9. ročník
Náplň:Seznámení s tradičním řemeslem, ovládání základních technik, procvičování jemné motoriky, trénování trpělivosti a vytrvalosti, nakládání s volným časem,...…..

Florbal - starší žáci

Vedoucí:Daniel Ambrož
Čas:15:00 – 16:00
Určen:Žáci VIII. a IX. třídy
Náplň:Rozvíjení dovedností ve florbalu.
Čtvrtek

Školní časopis

Vedoucí:Kamil Doležal
Čas:14:00 – 14:45
Určen:Určen všem zájemcům.
Náplň:Tvorba školního časopisu Časák, práce na PC.

Florbal - mladší žáci

Vedoucí:Daniel Ambrož
Čas:14:00 – 15:00
Určen:Žáci VI. a VII. třídy
Náplň:Rozvíjení dovedností ve florbalu.
Pátek

Čtenářský kroužek

Vedoucí:Barbora Janíčková
Čas:14:00 – 15:00
Určen:Žákům od 2. ročníku
Náplň:Rozvoj čtenářské gramotnosti.

Dramatický kroužek

Vedoucí:Ludmila Dorňáková
Čas:14:00 – 15:30
Určen:Žáci V. až IX. třídy
Náplň:Divadlo ve spojení s četbou knih.

Mladí hasiči

Vedoucí:Eva Kučáková
Čas:14:00 – 16:00
Určen:1. - 9. ročník
Náplň:Hasičský sport, zdravověda, uzlování, topografie.

ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem

DUMy vytvořené učiteli naší školy jsou pedagogy sdíleny v rámci informačního systému školy. Na požádání prostřednictvím e-mailu školy budou poskytnuty i třetím osobám.

Kontakt

Název organizace:Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,
příspěvková organizace

Adresa:Adolfovice 170, 790 01 Jeseník

E-mail:zsadolfovice@jen.cz

Telefon:584 412 084

Mobil ředitelna:605 913 058

Mobil ZŠ:739 477 058

Mobil MŠ:739 268 815

Mobil ŠD:739 134 103

Mobil jídelna:605 054 624

IČO:75029456

ID schránky:dmpmbd7