dozadu leden 2019 dopředu
Po 
Út822
St2923
Čt1731
4111825 
So5121926 
Ne6132027 
Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz
Informační systém
ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem,
© Ing. Vojtěch Dorňák

Aktuality

Přijetí do MŠ

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od  1.9. 2018

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Bělá pod Pradědem, příspěvkové organizace rozhodla podle ustanovení § 34 odst.4., § 165, odst. 2 písm.b) a § 183 odst.1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, příspěvková organizace, uchazečům dle následujícího seznamu pod přiděleným registračním číslem:

1. PV  1/18 přijat ( a )
2. PV  2/18 přijat ( a )
3. PV  3/18 přijat ( a )
4. PV  4/18 přijat ( a )
5. PV  5/18 přijat ( a )
6. PV  6/18 přijat ( a )
7. PV  7/18 přijat ( a )
8. PV  8/18 přijat ( a )
9.PV   9/18 přijat ( a )
10. PV 10/18 přijat ( a )
11. PV 11/18 přijat ( a )
12. PV 12/18 přijat ( a )
13. PV 13/18 přijat (a )
14. PV 14/18 přijat (a)


Toto rozhodnutí je zveřejněno na veřejně přístupném místě ve škole  a  na internetových stránkách školy www. zsadolfovice.cz a to po dobu minimálně 15 dnů od zveřejnění.

PaedDr. Irena Rudolfová
ředitelka školy

Ivana Kolbabová, 3. 5. 2018

puntikZpětpuntik