dozadu prosinec 2018 dopředu
Po 24
Út 1125 
St  
Čt 27 
 28 
So12229 
Ne29162330 
Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz
Informační systém
ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem,
© Ing. Vojtěch Dorňák

Aktuality

|1-16| |17-32| |33-48| |49-64| |65-80| |81-96| |97-112| |113-128| |129-144| |145-160| |161-176| |177-192| |193-208| |209-213|

sj
Stravné na měsíc leden

Stravné na leden 2019 vybírám 3.a 4. ledna.

Všichni přihlášení mají 3. 1. oběd.

Stravné na leden:

ZŠ:  7 - 10 let:    21 x 21 = 441,-

      11 - 14 let:    21 x 24 = 504,-

      15 - 18 let:   21 x 27 = 567,-

Svačina:  21 x 11 = 231,-

Cizí strávníci:  21 x 50 = 1,050,-

 

MŠ:                          21 x 30 = 630 ,-

       7 let ( odklad): 21 x 33 = 693 ,-

Školné 200 Kč, předškoláci školné neplatí.

 

 

Lenka Hufová, 14. 12. 2018

zs
POTÍRÁNÍ DĚTSKÉ PORNOGRAFIE

Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje se na Krajský úřad Olomouckého kraje obrátilo se žádostí o zaslání informace na školy vztahující se k primární prevenci zákazu dětské pornografie, a to především s ohledem na výrazné riziko potenciálního spáchání trestného činu. Uvedená žádost souviselo s řešením jednoho konkrétního případu.

 

Potírání dětské pornografie je již řadu let v centru pozornosti preventivních aktivit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Katedry adiktologie při Lékařské fakultě Karlovy Univerzity v Praze a Rady Vlády ČR pro protidrogovou politiku a prevenci.

 

V dané souvislosti jsou relevantní především ust. § 191 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „trestní zákoník“), upravující trestný čin šíření pornografie, a dále ust. § 192 trestního zákoníku, které upravuje trestný čin výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Tato ustanovení doporučujeme Vaší pozornosti, přičemž je třeba zdůraznit, že ke spáchání trestného činu může dojít i pouhým kliknutím na tlačítko sdílet na sociálních sítích či přeposíláním souborů či jen odkazů na obrázky, videa či jiná elektronická díla, která nesou známky dětské pornografie, jakýmkoliv způsobem, případně přechováváním takových souborů (např. uložení v zařízeních výpočetní techniky jako mobilních telefonech, počítačích apod.). Za účelem předcházení potenciálního spáchání trestného činu je tak důležité, aby žáci byli s uvedenými skutečnostmi seznámeni, vyvarovali se přechovávání jakýchkoliv materiálů nesoucích známky dětské pornografie a takové materiály dále žádným způsobem nešířili.

 

Radka Palzerová, 14. 12. 2018

zs
POMOC DĚTEM

Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci svého programu Včasná pomoc dětem  vytvořila online mapu dostupných služeb krizové pomoci pro děti. Jedná se o podpůrnou webovou stránku určenou pro děti, které hledají pomoc. 

Součástí stránky je sada ikon znázorňujících oblasti, ve kterých se děti nejčastěji setkávají s problémy. Každá ikona obsahuje konkrétní příklady problémů - ty jsou určeny dětem, které váhají, zda mají vyhledat pomoc. V mapě pak mohou děti vyhledat nejbližšího poskytovatele služeb krizové pomoci dle místa bydliště.

 Mapa se je dostupná na https://krizovapomoc.vcasnapomocdetem.cz/

Radka Palzerová, 14. 12. 2018

sd
Informace pro rodiče žáků ŠD

Vážení rodiče,

žákům byly rozdány listečky na pátek 21.12.2018. Přihlášku odevzdejte 17.12.2018. Ve dnech 22.12.2018 - 2.1.2019 mají žáci školy vánoční prázdniny. V pátek 21.12.2018 mají žáci školy ředitelské volno. Školní družina bude mít zajištěn provoz pouze 21.12.2018 v případě alespoň 10 přihlášených žáků. Stravu si musí přihlásit osobně a platí se v plné výši.

vychovatelky ŠD

Lenka Cacková, 14. 12. 2018

zs
Prevence šikany

Kamil Doležal, 4. 12. 2018

zs
zánět spojivek prodruhé

Sděluji všem zákonným zástupcům, že ze šetření KHS v souvislosti s výskytem zánětu spojivek, vyplývá, že škola neporušuje žádná hygienická pravidla a plní všechny hygienické požadavky, které jsou na ni jako na školské zařízení kladeny.

Irena Rudolfová

Irena Rudolfová, 23. 11. 2018

ms
zánět spojivek podruhé

Sděluji všem zákonným zástupcům, že ze šetření KHS v souvislosti s výskytem zánětu spojivek, vyplývá, že škola neporušuje žádná hygienická pravidla a plní všechny hygienické požadavky, které jsou na ni jako na školské zařízení kladeny.

Irena Rudolfová

Irena Rudolfová, 23. 11. 2018

zs
výskyt zánětu spojivek

Opatření k výskytu zánětu spojivek

Vzhledem k zvýšenému výskytu zánětu spojivek bude důsledně prováděn ranní filtr žáků. Při zjištění jakékoliv změny v oblasti očí, budou rodiče okamžitě vyzváni, aby si dítě vyzvedli. Do vyzvednutí bude izolováno mimo kolektiv. Toto opatření je vydáno na základě lékařského doporučení a platí do odvolání.

                                                                                              Irena Rudolfová

Irena Rudolfová, 23. 11. 2018

ms
výskyt zánětu spojivek

Opatření k výskytu zánětu spojivek

Vzhledem k zvýšenému výskytu zánětu spojivek bude důsledně prováděn ranní filtr dětí. Při zjištění jakékoliv změny v oblasti očí, nebudou děti do kolektivu přijímány. V případě zjištění během dne budou rodiče okamžitě vyzváni, aby si dítě vyzvedli. Do vyzvednutí bude izolováno mimo kolektiv. Toto opatření je vydáno na základě lékařského doporučení a platí do odvolání.

                                                                                              Irena Rudolfová

Irena Rudolfová, 23. 11. 2018

zs
mše za zemřelé učitele

ZMĚNA - z důvodu opravy statiky kostela v dolním Domašově budou všechny mše svaté, včetně níže uvedené mše, slouženy v kostele sv. Jana Křtitele v HORNÍM DOMAŠOVĚ – až do odvolání.

Mše svatá

za zemřelé učitele Základní školy v Bělé pod Pradědem paní Jaroslavu Častulíkovou, paní Martu Novobilskou a pana Miroslava Hrdinu bude sloužena 25. 11. 2018 v 10:15 hodin.

Irena Rudolfová, 20. 11. 2018

ms
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

VZHLEDEM K ŠPATNÉ PŘEDPOVĚDI POČASÍ NA VEČER SE DNEŠNÍ AKCE USPÁVÁNÍ BROUČKŮ RUŠÍ.
O NÁHRADNÍM TERMÍNU BUDETE INFORMOVÁNI.

Ivana Kolbabová, 23. 10. 2018

sd
Provoz ŠD - podzimní prázdniny

Ve dnech 29. a 30.10. mají žáci školy prázdniny. Z důvodu nezájmu bude provoz ŠD  přerušen.Opět se sejdeme ve středu 31.10. od 6:00 hodin.

Těší se na vás vychovatelky ŠD

Marie Grešáková, 23. 10. 2018

zs
Soutěž o nejchutnější českou buchtu

Pokud rádi pečete, přijďte se pochlubit a porovnat svůj um s ostatními  :)

V rámci projektu Český den s českými vlajkami pořádá žákovský parlament ve čtvrtek 25. 10. 2018, od 16 hodin soutěž

„O nejchutnější českou buchtu“

Soutěžit mohou děti i rodiče. Samozřejmě zveme i všechny ostatní- každý z návštěvníků bude zároveň porotcem a bude se tedy moci podílet na rozhodování o celkovém vítězi :)

Těšíme se na Vás :)

Barbora Janíčková, 19. 10. 2018

zs
Basketbalový turnaj v Jeseníku - 15. 9.

Sraz žáků, kteří hrají v sobotu 15. 9. turnaj v basketbalu, je nejpozději 11:30 v hale v Jeseníku.

Kateřina Kadláčová, 14. 9. 2018

zs
Dožínky 1. 9. 2018

Dožínky 1. 9. 2018

V sobotu zpíváme na dožínkách. Děti, které chtějí jít v průvodu, budou nejpozději v 11:15 u Relaxu v Domašově. Průvod odchází v 11:30. Děti budou oblečeny v kroji a děvčata učesané copy:-) Pokud přijdou děti až na ovčín, zde bude sraz ve 13:30 u podia. Zpívat budeme kolem 13:45. Opět platí, že děti již budou oblečeny v krojích.... Prosím rodiče dětí, kterénemají kroj doma, aby mě kontaktovali ohledně předání!!!! V sobotu již nebudu k dispozici, takže nejpozději do pátku večer. 725640929

Děti potřebují mít zajištěn doprovod, po vystoupení děti předávám !!!

Vlasta Ťulpíková, 30. 8. 2018

sd
PROVOZ ŠD 3.9.2018

Provoz  školní družiny v pondělí 3.9.2018 bude zajištěn od 6:00 do 13 :00 hodin. Obědy se vydávají od 10:00 hodin. Prosíme rodiče o lístečky s odchody žáků ze ŠD v tento den.

vychovatelky ŠD

Lenka Cacková, 29. 8. 2018

|1-16| |17-32| |33-48| |49-64| |65-80| |81-96| |97-112| |113-128| |129-144| |145-160| |161-176| |177-192| |193-208| |209-213|