dozadu únor 2019 dopředu
Po 
Út 1226
St 
Čt 7
822 
So291623 
Ne3101724 
Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz
Informační systém
ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem,
© Ing. Vojtěch Dorňák

Aktuality

|1-16| |17-32| |33-48| |49-64| |65-80| |81-96| |97-112| |113-128| |129-144| |145-160| |161-176| |177-192| |193-208| |209-222|

sd
Kroužek "Paličkování" - úterý ráno

Z důvodu mé nepřítomnosti v úterý 12.2. kroužek nebude. Děkuji za pochopení Grešáková

Marie Grešáková, 11. 2. 2019

zs
Kroužky B. Janíčková od 5. 2. 2019

Dobrý den, 

vzhledem k tomu, že nakonec budu od 5. února ve škole, odvolávám, co jsem odvolala :) a kroužky mnou vedené proběhnou normálně. 

Děkuji za pochopení, B. Janíčková

Barbora Janíčková, 4. 2. 2019

zs
Kroužky B. Janíčková

Dobrý den,

v týdnu od 4. února se budu účastnit lyžařského kurzu, mnou vedené kroužky tedy neproběhnou.

Děkuji za pochopení, B. Jan

Barbora Janíčková, 3. 2. 2019

sj
Stravné na měsíc únor

Stravné na únor se vybírá 31. 1.

ZŠ:  7 - 10 let:    19 x 21 = 399,-

      11 - 14 let:    19 x 24 = 456,-

      15 - 18 let:   19 x 27 = 513,-

Svačina:  19 x 11 = 209,-

Cizí strávníci:  20 x 50 = 1.000,-

 

MŠ:                          19 x 30 = 570 ,-

       7 let ( odklad): 19 x 33 = 627 ,-

Školné 200 Kč, předškoláci školné neplatí.

Nevybírám 1.2. prázdniny, kdo bude v MŠ - doplatí.

 

 

Lenka Hufová, 29. 1. 2019

sd
Provoz ŠD 1.2.2019

V pátek 1.2.2019 mají žáci školy pololetní prázdniny. Z důvodu nezájmu bude provoz ŠD přerušen. Opět se sejdeme v pondělí 4.2.2019 od 6:00 hod.

Vychovatelky ŠD

Lenka Cacková, 28. 1. 2019

zs
Věnuj mobil

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět spolu se společností Asekol vyhlašuje nový, již 9. ročník kampaně Věnuj mobil a pojeď do ZOO. Naše škola se této kampaně také účastní. Můžeme vyhrát výlet pro jednu třídu s exkurzí na recyklační linky a návštěvu zoologické zahrady v Jihlavě. Sběr vysloužilých mobilních telefonů probíhá do 25. ledna 2019. Telefony odevzdávejte v kanceláři zástupkyně. 

Kateřina Kadláčová, 14. 1. 2019

zs
Kroužky B. Janíčková

Dobrý den, 

příští týden nebudu v termínu od 7. do 10. ledna ve škole, všechny kroužky mnou vedené tedy neproběhnou.

Děkuji za pochopení, B. Janíčková

Barbora Janíčková, 4. 1. 2019

ms
Přerušení provozu MŠ

V pátek 21.12. 2018 se z důvodu velmi malého zájmu ze strany rodičů přerušuje provoz MŠ. Sejdeme se opět 3.1.2019. Přejeme všem dětem a rodičům pohodově strávené vánoční svátky.

Ivana Kolbabová, 18. 12. 2018

sd
Provoz ŠD 21.12.2018

V pátek 21.12.2018 mají žáci školy volno ředitelky školy. Z důvodu nezájmu bude provoz ŠD přerušen. Opět se sejdeme ve čtvrtek 3.1.2019 od 6:00 hodin.

Těšit se na vás budou vychovatelky ŠD

Lenka Cacková, 17. 12. 2018

sd
Kroužek Vystřihovánky

Kroužek Vystřihovánky zítra 18.12.2018 nebude z důvodu vánoční besídky ŠD. Všem přeji pěkné vánoce a teším se na další stříhání v roce novém.

 

Lenka Cacková, 17. 12. 2018

zs
POTÍRÁNÍ DĚTSKÉ PORNOGRAFIE

Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje se na Krajský úřad Olomouckého kraje obrátilo se žádostí o zaslání informace na školy vztahující se k primární prevenci zákazu dětské pornografie, a to především s ohledem na výrazné riziko potenciálního spáchání trestného činu. Uvedená žádost souviselo s řešením jednoho konkrétního případu.

 

Potírání dětské pornografie je již řadu let v centru pozornosti preventivních aktivit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Katedry adiktologie při Lékařské fakultě Karlovy Univerzity v Praze a Rady Vlády ČR pro protidrogovou politiku a prevenci.

 

V dané souvislosti jsou relevantní především ust. § 191 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „trestní zákoník“), upravující trestný čin šíření pornografie, a dále ust. § 192 trestního zákoníku, které upravuje trestný čin výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Tato ustanovení doporučujeme Vaší pozornosti, přičemž je třeba zdůraznit, že ke spáchání trestného činu může dojít i pouhým kliknutím na tlačítko sdílet na sociálních sítích či přeposíláním souborů či jen odkazů na obrázky, videa či jiná elektronická díla, která nesou známky dětské pornografie, jakýmkoliv způsobem, případně přechováváním takových souborů (např. uložení v zařízeních výpočetní techniky jako mobilních telefonech, počítačích apod.). Za účelem předcházení potenciálního spáchání trestného činu je tak důležité, aby žáci byli s uvedenými skutečnostmi seznámeni, vyvarovali se přechovávání jakýchkoliv materiálů nesoucích známky dětské pornografie a takové materiály dále žádným způsobem nešířili.

 

Radka Palzerová, 14. 12. 2018

zs
POMOC DĚTEM

Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci svého programu Včasná pomoc dětem  vytvořila online mapu dostupných služeb krizové pomoci pro děti. Jedná se o podpůrnou webovou stránku určenou pro děti, které hledají pomoc. 

Součástí stránky je sada ikon znázorňujících oblasti, ve kterých se děti nejčastěji setkávají s problémy. Každá ikona obsahuje konkrétní příklady problémů - ty jsou určeny dětem, které váhají, zda mají vyhledat pomoc. V mapě pak mohou děti vyhledat nejbližšího poskytovatele služeb krizové pomoci dle místa bydliště.

 Mapa se je dostupná na https://krizovapomoc.vcasnapomocdetem.cz/

Radka Palzerová, 14. 12. 2018

sd
Informace pro rodiče žáků ŠD

Vážení rodiče,

žákům byly rozdány listečky na pátek 21.12.2018. Přihlášku odevzdejte 17.12.2018. Ve dnech 22.12.2018 - 2.1.2019 mají žáci školy vánoční prázdniny. V pátek 21.12.2018 mají žáci školy ředitelské volno. Školní družina bude mít zajištěn provoz pouze 21.12.2018 v případě alespoň 10 přihlášených žáků. Stravu si musí přihlásit osobně a platí se v plné výši.

vychovatelky ŠD

Lenka Cacková, 14. 12. 2018

zs
Prevence šikany

Kamil Doležal, 4. 12. 2018

zs
zánět spojivek prodruhé

Sděluji všem zákonným zástupcům, že ze šetření KHS v souvislosti s výskytem zánětu spojivek, vyplývá, že škola neporušuje žádná hygienická pravidla a plní všechny hygienické požadavky, které jsou na ni jako na školské zařízení kladeny.

Irena Rudolfová

Irena Rudolfová, 23. 11. 2018

ms
zánět spojivek podruhé

Sděluji všem zákonným zástupcům, že ze šetření KHS v souvislosti s výskytem zánětu spojivek, vyplývá, že škola neporušuje žádná hygienická pravidla a plní všechny hygienické požadavky, které jsou na ni jako na školské zařízení kladeny.

Irena Rudolfová

Irena Rudolfová, 23. 11. 2018

|1-16| |17-32| |33-48| |49-64| |65-80| |81-96| |97-112| |113-128| |129-144| |145-160| |161-176| |177-192| |193-208| |209-222|