přestávkavyučovací hodina
ručičkaručičkaručička
Hodina
Od – do
0.
7:00 – 7:45
1.
8:00 – 8:45
2.
8:55 – 9:40
3.
10:00 – 10:45
4.
10:55 – 11:40
5.
11:50 – 12:35
6.
12:45 – 13:30
7.
14:00 – 14:45
Učit se znát,
učit se, jak na to,
učit se žít spolu

Víte, že …

Člověk je jediný živý tvor, který produkuje slzy z emocionálního důvodu.

Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Školní akce
Vše
Škola
Školka
Družina
Jídelna
Školní rok:
Červenec 2021

Škola

Loučení s devítkou

11. 7. 2021

S deváťáky jsme se rozloučili i ve škole při slavnostním ukončení školního roku.  Při pěkně připraveném proslov …

Červen 2021

Škola

Rozloučení s devátým ročníkem na OU

29. 6. 2021

V úterý 29. 6. 2021 byli žáci devátého ročníku slavnostně přijati panem starostou na obecním úřadě. Děkujeme!   

Školka

Seznámení s basketbalem

29. 6. 2021

Dnes měli nejen předškoláci z veverek, ale i děti z prvního stupně možnost blíže se seznámit s basketbalem (košíkovou). …

Škola

Honba za pokladem pirátů - 2. třída

29. 6. 2021

Dnes jsme se s druháčky vydali na honbu za pokladem pirátů. Čekala nás cesta plná úkolů a hlavolamů. Děti to však …

Škola

Poznáváme Jeseník - 2. třída

28. 6. 2021

Druhá třída se v pondělí vydala na poznávací vycházku naším okresním městem. Poznáme radnici, Vodní tvrz - Vlastivědné …

Školka

Hledání pokladu Děda Praděda

28. 6. 2021

Výlet třídy Veverek se na druhý pokus opravdu vydařil. Počasí vyšlo na jedničku a tak se děti vydaly na turistický …

Škola

Vítání občánků - 19. 6. a 26. 6.

26. 6. 2021

Více než po roce nám uvolnění pandemických pravidel dovolilo opět přivítat nové občánky na OÚ. Protože se dětí narodilo …

Škola

Projekt "TONDA OBAL"

25. 6. 2021

Po třech letech k nám opět zavítali lektoři z týmu projektu "Tonda obal". Posluchačům z 1. - 8. třídy připomenuli …

Škola

Pradědův ekotým v Praze - závěrečná konference CO2 ligy

25. 6. 2021

Žákyně devátého ročníku se dne 16. 6. zúčastnily závěrečné konference CO2 ligy ve Valdštejnském paláci v Praze, na …

Škola

výlet IX. ročníku

23. 6. 2021

Dne 23. 6. 2021 se žáci 9. ročníku spolu s paní učitelkou Kadláčovou a Weissovou vydali z Červenohorského sedla přes …

Škola

Bělá v Pohybu

23. 6. 2021

Druháci si dnes užili chvilku s paní knihovnicí v místní knihovně a pak měli možnost se vyřádit v herně.  

Družina

Pečení bábovky - muffin

22. 6. 2021

I když v plánu na červen máme pečení bábovky, domluvila jsem se s třeťákama, že si upečeme banánové muffiny s …

Družina

Posezení u bábovky

22. 6. 2021

Čtvrťáci nachystali posezení a společně s prvňáčky jsme snědli naši upečenou bábovku. Jestli babičce v pohádce O …

Škola

6. ročník - školní výlet

21. 6. 2021 - 22. 6. 2021

V termínu od 21. do 22. června se šestá třída vypravila na školní výlet. V pondělí ráno jsme vyrazili autobusem do …

Škola

Školní výlet VIII. třídy

21. 6. 2021 - 23. 6. 2021

Letos jsme konečně mohli po roce opět vyrazit na společný školní výlet. Tentokrát jsme vyrazili na trojdenní pobyt do …

Družina

Pečení bábovky

21. 6. 2021

Prvňáčci upekli bábovku.

Družina

Pozvání na výstavu

21. 6. 2021 - 30. 9. 2021

Zveme Vás na výstavu prací žáků školní družiny. V místní knihovně je nainstalovaná práce žáků školní družiny a bude …

Družina

Den otců - táta, jako z pohádky

20. 6. 2021

Dnes je Den otců a proto jsme ve školní družině ve čtvrtek i v pátek vyráběli přání a diplomy pro naše tatínky a …

Škola

Obhajoby absolventských prací

17. 6. 2021 - 18. 6. 2021

Ve čtvrtek 17. 6. 2021 a v pátek 18. 6. 2021 proběhly obhajoby absolventských prací. 

Družina

Karkulka šla lesem k babičce

17. 6. 2021

Myslíme si, že určitě  tím lesem Karkulka jen neprošla. Určitě si zadováděla. My taky.

Školka

Cesta za pokladem

16. 6. 2021

Za dětmi do školky přišla na návštěvu kamarádka veverka Zrzečka. Protože děti byly šikovné a zvídavé, rozhodla se, že …

Škola

6. ročník- bazén Česká Ves

15. 6. 2021

V úterý 15. června jsme s šestou třídou "využili" toho, že ve škole nešel proud a strávili jsme společně dopoledne na …

Škola

Pobyt s třídním učitelem

15. 6. 2021

V úterý 15. 6. jsme se z důvodu výpadku elektřiny na celé škole vydali s žáky na vycházku do Lázní Jeseník. Původní …

Škola

Soutěžní dopoledne páťáků a druháků.

15. 6. 2021

Protože se páťáci dozvěděli, že v úterý 15. 6. nepůjde ve škole elektřina a v předpovědi počasí hlásilis tento den …

Škola

Školní výlet 1. třídy

15. 6. 2021

První třídu na školním výletě v Lázních Jeseník doprovázelo krásné počasí. Ušli jsme sedm kilometrů, a přesto se nám …

Škola

Školní výlet 3. třídy

15. 6. 2021

V úterý 15.6. se žáci 3. třídy vydali na výlet po okolí obce. Na začátku se "vyblbli" na místním hřišti za zastávkou …

Škola

Lesní pedagogika- 4. třída

15. 6. 2021

Dnes se žáci 4. třídy zúčastnili projektu s názvem Lesní pedagogika. Tento den místo výuky strávili v lese a za …

Družina

Táta jako z pohádky

14. 6. 2021 - 18. 6. 2021

Pro své tatínky trochu překvapení ze srdíčka.

Družina

Beseda s psovodem

14. 6. 2021

V pondělí 14.6. za námi přišel psovod. Popovídal si s námi o pejscích. Co smíme a co bychom dělat neměli. Co jeho …

Školka

Projekt ČOS

14. 6. 2021

Dnes děti ze třídy Veverek ukončily celeroční projekt České obce sokolské s názvem  :" Svět nekončí za vrátky ,cvičíme …

Družina

Výlet do Fauna parku v Lipové Lázních

12. 6. 2021

V sobotu 12.6.2021 ráno jsme se sešli na vlakovém nádraží v Jeseníku a vlakem odjeli do Lipové Lázní. Odtud jsme šli …

Škola

Výtvarná výchova ve 4. třídě

9. 6. 2021

Děti ze 4. třídy si vyzkoušely ztvárnit umělecké dílo od Leonarda da Vinciho. 

Družina

Tři bratři

9. 6. 2021

Bratři jsou rodina a v rodině jsou vztahy : - hráli jsme si v kruhu mám Tě rád protože..... - psali jsme si na …

Družina

Karkulka

7. 6. 2021

Žáci byli seznímeni s měsíčním projektem a žáci II.oddělení školní družiny si zahráli pohádku,vyrobili masky a užili si …

Školka

"Olympiáda jinak"

4. 6. 2021

Místo standartní Olympiády, která se nekonala jsme nacvičili pohybově hudební video s naší zahrádkou.  

Škola

Školní výlet 5. třídy

4. 6. 2021

Pátá třída jela společně se čtvrťáky na školní výlet do Olomouce, kde navštívili Pevnost poznání. Děti měly možnost …

Škola

Školní výlet - 4. třída

4. 6. 2021

Žáci 4. ročníku společně s žáky 5. ročníku dnes navštívili interaktivní muzeum Pevnost poznání v Olomouci. Toto centrum …

Škola

Den dětí v 5. třídě

2. 6. 2021

Páťáčci oslavili den dětí v Bělé v pohybu, poté si šli společně koupit nanuky do místního COOPu :-)

Škola

Den dětí

1. 6. 2021

Žáci 1. - 3. třídy si užili svůj sváteční den. Na školním hřišti plnili lehké i těžší úkoly, dostali sladkou odměnu. …

Školka

Poděkování za Bajaju

1. 6. 2021

Děti ze třídy veverek děkují mamince a babičce Nelinky Ruszové za netradiční vitamínový dárek ke kni dětí.

Škola

ODMĚNA PRO MLADÉ HASIČE

1. 6. 2021

Mladým hasičům, kteří se zúčastnili školního kola výtvarné soutěže PO očima dětí a mládeže, byla předána odměna a …

Školka

Den dětí v MŠ

1. 6. 2021

Na svátek dětí nás čekalo velké překvapení. Na zahradě nás přivítali trpaslíci a prosili nás o pomoc. Zlá čarodějnice …

Škola

MDD - 4. třída

1. 6. 2021

Dnešní Mezinárodní den dětí oslavili čtvrťáci sladce. Společně jsme si zašli na nanuk do Potravin U Jany, kde jako …

Květen 2021

Škola

Ukliďme si obec!

28. 5. 2021

Konečně nám počasí přálo a my jsme se tak mohli s přírodovědným kroužkem vydat na úklid napříč naší obcí. Posbírali …

Škola

Dopravní výchova páté třídy

28. 5. 2021

Po ročním odkladu, kvůli pandemii, se i páťáčci dočkali a odjeli do Jeseníku složit zkoušky z jízdy na kole. Po …

Škola

Sázení stromu

27. 5. 2021

Ve čtvrtek odpoledne se sešla paní učitelka Weissová, pan Kučák a skupinka deváťáků za zastávkou Domašov, kostel. Na …

Družina

Cestujeme

27. 5. 2021 - 28. 5. 2021

Na praxi za námi přišla budoucí paní vychovatelka Kateřina Kouřilová a povídali jsme si o cestování,turistických …

Škola

Dopravní výchova - 4. třída

27. 5. 2021

Po intenzivní dvoudenní přípravě dopravní výchovy ve škole dnes nadešel den D, kdy žáci 4. ročníku odjeli do Jeseníku …

Školka

Putování za Veverkou

26. 5. 2021

Dnes se děti ze třídy Veverek vydaly do lesa za svojí jmenovkyní, kamarádkou Veverkou. Na cestu nám vykouklo i sluníčko …

Družina

Cestujeme

24. 5. 2021 - 28. 5. 2021

Vyprávěli a vybírali jsme možnosti KAM pozvat kamaráda na výlet, vyhledávali jsme v jízdním řádu a také si vyráběli …

Družina

Vyhodnocení projektu " Noemova archa"

18. 5. 2021

Nástupem celého prvního stupně ZŠ bylo ukončeno distanční vzdělávání a tím skončila i akce námětů pro trávení volného …

Školka

Malí zahradníci

18. 5. 2021

Děti ze třídy  Veverek si dnes hrály na zahradníky. Už dříve jsme si naklíčili a vysadili hrách. Dnes na děti čekala …

Škola

Vyhodnocení Matematický klokan - 7. třída

17. 5. 2021

Dnešním dnem zahájili prezenční výuku žáci 7. ročníku. Někteří z nich se během distanční výuky zúčastnili Matematického …

Družina

Vyrábíme příšerky

17. 5. 2021 - 21. 5. 2021

Ve druhém oddělení školní družiny s paní vychovatelkou Hoškovou žáci vyráběli příšerky.Takto se jim povedli:

Družina

Sportovní aktivity

17. 5. 2021 - 21. 5. 2021

V tomto týdnu si s námi počasí hrálo přímo aprílově. Navrhli jsme si dresy, vymysleli pokřik: Do toho, do …

Škola

Priessnitz 222

14. 5. 2021

V pátek 14. 5. 2021 se žáci 3. třídy vydaly po vyučování pěšky do Jeseníku na akci Priessnitz 222. Jednalo se o …

Škola

Priessnitz 222 - 4. třída

14. 5. 2021

Dnes se naši čtvrťáci zúčastnili akce Priessnitz 222 aneb Zahájení lázeňské sezóny, kterou pořádala MKZ Jeseník …

Školka

Májová veselice - berušky

13. 5. 2021

Konečně přišel den, na který jsme se všichni těšili. Převlékli jsme se za různé pohádkové bytosti. Do školky tak přišli …

Školka

Májová veselice

13. 5. 2021

Ve třídě veverek se dnes kdo chtěl mohl proměnit v někoho jiného pomocí kostýmu nebo hry. Sešli se nám zde známí …

Škola

DEN MATEK

11. 5. 2021

Přestože jsme letos nemohli našim maminkám, babičkám a tetám osobně popřát k jejich svátku, poslali jsme krátké video s …

Škola

Adaptační výlet VIII. třídy

10. 5. 2021

První den po návratu do školy po distanční výuce jsme vyrazili na krátkou procházku zakončenou opékáním špekáčků na …

Škola

Den s třídním učitelem - 6. ročník

10. 5. 2021

V pondělí 10. 5. strávili v rámci adaptačního týdne šesťáci první školní den s třídním učitelem. Po ranním testování …

Družina

Zaječí tvoření

10. 5. 2021 - 14. 5. 2021

Vyzkoušeli jsme si stíny a siluety, rychle běhat, povídali jsme si o králících.

Družina

Den matek

7. 5. 2021

Maminka, člověk nejbližší. Když kolem ramen vezme Tě- bolest uteče a smutek není... nejlepší máma na …

Družina

Den maminek

6. 5. 2021 - 7. 5. 2021

Ve čtvrtek odpoledne jsme začali žáci tvořit dárek pro maminku ke Dni matek, který byl v neděli 9. 5. I když práce byla …

Družina

Včelí tvoření

4. 5. 2021 - 7. 5. 2021

Začalo jaro, a tak jsme si v šd vytvořili veselé včelky na plástvi. 

Škola

Kroužek šití

3. 5. 2021 - 23. 6. 2021

V kroužku šití si děvčata ušila své první nákupní tašky :-), do školní kuchyňky ušily utěrky a chňapky. 

Školka

Srdíčkové tvoření ❤️

3. 5. 2021 - 7. 5. 2021

"Honem,  máma volá telefonem.  Co jí mám říct? Zkrátka, dám jí pusu do sluchátka !! Celý týden  se děti pilně  …

Družina

Příběhy z klobouku

3. 5. 2021 - 7. 5. 2021

Četli jsme si příběhy. Vybarvovali omalovánky. Tvořili jsme záložku.

Duben 2021

Škola

Mladí hasiči

30. 4. 2021 - 13. 6. 2021

I bez vody to jde: učíme se smotávat hadice, spojovat hadice s rozdělovačem a  proudnicí, savice s košem, pumpování …

Školka

Karkulčino dobrodružství

29. 4. 2021

Dnes se děti obou tříd zúčastnily netradičního divadelního představení, jehož hlavní postavou je známá Karkulka. Ta v  …

Družina

Malá čarodějnice - žába

28. 4. 2021

Každá čarodějnice potřebuje pro svůj lektvar žábu. Žáci v online aktivitách skládali origami žábu.Byli moc šikovní.

Družina

Hry na hřišti

26. 4. 2021 - 28. 4. 2021

Venku bylo taaaak krásně. Moc jsme si to užili.

Škola

Pěstování rajčat ve 2. třídě

22. 4. 2021

Nastal čas na přesazovaní našich sazeniček rajčat. Druháčkům šlo zahradničení pěkně od ruky a budeme doufat, že nám …

Školka

Den Země

22. 4. 2021 - 23. 4. 2021

"Jen si děti všimněte, co je krásy na světě  ". Na tohle téma jsme si dnes ve školce povídali. Děti při aktivitách s …

Školka

Den Země

22. 4. 2021

Děti dnes oslavily Den Země. Prohlíželi si glóbus, povídali si o naší Zemi a životě na ní. Děti se dozvěděly, že se o …

Školka

Hledání víly Vesny

21. 4. 2021

Dnes se děti vydaly do přírody hledat jarní vílu Vesnu.  Počasí nám přálo, tak jsme se vypravili hned po svačince. Děti …

Škola

Den Země - 4. třída

21. 4. 2021

Den Země je významný celosvětový den, který je zaměřený na podporu a ochranu životního prostředí. A protože i našim …

Družina

Den Země

19. 4. 2021 - 22. 4. 2021

Svátek naší Země je událost. Povídali jsme si jak se máme chovat ,abychom ji neubližovali.Co můžeme udělat mi, aby se …

Družina

Malá čarodějnice

12. 4. 2021 - 16. 4. 2021

K tématu Malá čarodějnice jsme tvořili lektvary.

Družina

Tvořili jsme jaro

12. 4. 2021 - 16. 4. 2021

Po hodně dlouhé době se sešli čtvrťáci ve škole, činnost si opravdu s nadšením užili. :)

Škola

Předávání cen za zimní soutěže

12. 4. 2021 - 21. 4. 2021

Konečně se nám alespoň malá část žáků vrátila do školních lavic a my jsme mohli předat ceny za zimní soutěže, které …

Družina

Čarovný měsíc duben

12. 4. 2021 - 16. 4. 2021

Náš úkol byl u.vařit lektvar

Družina

Z jarních úkolů jsme plnili

12. 4. 2021 - 16. 4. 2021

Hádanku v omalovánce.

Škola

Předání diplomů - 4. třída

12. 4. 2021

Konečně se nám dnes vrátili žáci 4. třídy do školy a mohli si převzít diplomy a drobné ceny za své zasloužené výkony v …

Družina

Čteme "Malou čarodějnici"

7. 4. 2021 - 9. 4. 2021

Odpovídali jsme na otázky 1.Jak se jmenuje pták a  2. Jak se jmenuje dívka. Vyráběli jsme čarodějnický závěs.

Družina

Čtení knížky, plnění úkolů

6. 4. 2021 - 16. 4. 2021

Vyrobili jsme si čarodějnici a vypracovali úkoly na pracovních listech.

Družina

Jarní tvoření

1. 4. 2021 - 6. 4. 2021

Byli jste moc šikovní.

Družina

Jarní tvoření

1. 4. 2021 - 6. 4. 2021

Krásné jarní tvoření :-)

Březen 2021

Škola

Jak se prolíná výtvarná výchova s českým jazykem?

29. 3. 2021

V únoru dostali žáci sedmého ročníku výtvarný úkol, v němž si měli vybrat malíře daného stylu - kubismu a popsat jedno …

Škola

IKAP

25. 3. 2021 - 25. 4. 2021

Škola se dlouhodobě účastní projektu IKAP

Družina

Jarní tvoření - výsev obilí

22. 3. 2021 - 26. 3. 2021

Vyráběli jsme zajíce a vysévali obilí.

Družina

Pštrosí týden

22. 3. 2021 - 26. 3. 2021

Přečetli jsme si o pštrosovi a vyrobili pštrosa.

Družina

První pomoc

22. 3. 2021

Žáci obdrželi obrázky a měli napsat jak by se zachovali. Dalším úkolem bylo ošetřit zranění hlavy,ruky nebo nohy. Se …

Škola

CO2 liga - Pradědův ekotým

21. 3. 2021

Od začátku školního roku se aktivní žáci 2. stupně věnují celoročnímu projektu CO2 liga. Jedná se o celorepublikový …

Škola

Matematický Klokan

19. 3. 2021

Do Matematického Klokana  se zapojila i 3., 5., 6. a 9. třída. Tentokrát proběhla soutěž v online formě a v domácím …

Škola

Matematický klokan

19. 3. 2021

Žáci 4. a 7. ročníku se letos zúčastnili soutěže Matematický Klokan. V limitu 60 minut museli řešit tak trochu jiné …

Škola

Krajské kolo zeměpisné olympiády

17. 3. 2021

Do krajského kola zeměpisné olympiády se v letošním roce probojovaly dvě naše žákyně - Lucie Dorňáková a Liliana …

Škola

Krajské kolo Matematické olympiády

16. 3. 2021

V úterý 16.3. se konalo krajské kolo Matematické olympiády. Naši školu výborně reprezentovala Lucie Dorňáková. Jsme moc …

Družina

Velikonoční tvoření - bramborová tiskátka

15. 3. 2021 - 19. 3. 2021

V tomto týdnu jsme měli nejen pracovní list a video kl první pomoci, ale také nápady na velikonoční tvoření pomocí …

Škola

Přírodovědná korespondenční soutěž

12. 3. 2021

Do soutěže se také zapojili přírodovědci. V průběhu tohoto čtvrtletí pracovali na Přírodovědné korespondenční soutěži. …

Škola

Mladí hasiči- výtvarná soutěž PO OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE

12. 3. 2021

S mladými hasiči probíhá každoroční výtvarná a literární soutěž. Nakonec se sešlo 14 obrázků od 13 dětí, všem děkujeme …

Škola

Školní kolo anglické olympiády - 4. a 5. třída

10. 3. 2021

Dnes proběhlo online školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Do tohoto kola se probojovalo 6 žáků s nejlepšími výkony …

Družina

Pohádky H.CH.Andersena

8. 3. 2021 - 12. 3. 2021

V tomto týdnu své práce k pohádkám poslali další dva šikovní kluci. Která pak to je pohádka, kdo to uhádne?

Družina

Týden s Hansem Christianem Andersenem

8. 3. 2021 - 12. 3. 2021

Plnili jsme úkol. Pohádky podle obrázků:1.,2.,3.,4.. Nemůžu Vám napsat odpověď, protože žáci sbírají body a pořád …

Škola

PŘÁNÍ K MDŽ OD DĚTÍ Z MŠ A ZŠ

8. 3. 2021

Děkujeme všem zúčastněným dětem, rodičům i učitelům, kteří věnovali svůj  čas, práci i úsilí, aby vytvořili příjemné …

Škola

Vyhlášení soutěže "Zimní radovánky"

5. 3. 2021

Milí žáci a rodiče,    v soutěži "Zimní radovánky" se umístili tito soutěžící:   1. místo - ZR01 2. místo - …

Škola

Vyhlášení soutěže "Kdo k nám chodí na návštěvu"

5. 3. 2021

Milí žáci a rodiče,   v soutěži "Kdo k nám chodí na návštěvu" se umístili tito soutěžící:  1. místo - …

Družina

Noemova archa

1. 3. 2021 - 30. 6. 2021

Žáci prvního oddělení ,kteří se chtějí zapojit do hry o ceny, plní úkoly a posílají odpovědi. Sbírají tak body. Vše …

Družina

O kohoutkovi a slepičce

1. 3. 2021 - 31. 3. 2021

Někteří z vás doma plní úkoly, které dostáváte a moc mě těší, když dostanu fotky vaši práce. Máte to moc pěkné a všem …

Družina

Velikonoční tvoření

1. 3. 2021 - 5. 3. 2021

Moc krásné práce alespoň některých,všem moc děkuji.

Škola

SOUTĚŽ "KDO K NÁM CHODÍ NA NÁVŠTĚVU"

1. 3. 2021 - 4. 3. 2021

Hlasujte pro svého favorita v anketě na Edupage. Školka může poslat svůj hlas prostřednictvím emailu: …

Škola

SOUTĚŽ "ZIMNÍ RADOVÁNKY"

1. 3. 2021 - 4. 3. 2021

Hlasujte pro svého favorita v anketě na Edupage. Školka může poslat svůj hlas prostřednictvím …

Únor 2021

Škola

Pěstujeme rajčátka - II. třída

24. 2. 2021

Nastal vhodný čas pro výsev rajčátek, proto jsme si s druháčky zkusili semínka zasadit. Co myslíte, ochutnáme v létě …

Škola

Přírodovědný kroužek - chovatel

24. 2. 2021

Aby našim hmyzáčkům nebylo smutno, pořídili jsme jim nové kamarády. Koukněte na malé lupenitky a strašilky, jak se jim …

Škola

Masopust II. třídy

19. 2. 2021

Dnes si žáci II. třídy připomněli tradice spojené s masopustem a oblékli se do úžasných kostýmů. 

Škola

Okresní kolo Zeměpisné olympiády

17. 2. 2021 - 17. 3. 2021

Dne 17. února se konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Naše studentky  Liliana Lukáčová a Lucie Dorňáková se v tomto …

Družina

Masopust - O koblížkovi

15. 2. 2021 - 19. 2. 2021

V tomto týdnu jsme si povídali o Masopustu. Vymalovali jsme si pracovní listy, vyrobili klauníky, vystřihávali …

Školka

Valentýn a Veverky

15. 2. 2021

Dnes si děti ze třídy Veverek užily sváteční den. Oslavili jsme Valentýna ,  jako svátek všech kamarádů. Na děti čekaly …

Školka

Valentýnská párty u Berušek

15. 2. 2021

Protože jsme kamarádi a máme se moc rádi, pojali jsme tento den jako svátek přátelství. Všichni jsme se vyladili do …

Družina

Myslíme na zvířátka v zimě

2. 2. 2021

V okolí školního hřiště jsme rozmístlili krmení pro ptáčky, aby lépe přečkali zimu.

Škola

Sběr elektroodpadu

1. 2. 2021 - 21. 3. 2021

Hned na začátku druhého pololetí jsme zahájili soutěž ve sběru elektroodpadů. Protože nám někteří elektroodpad stále …

Družina

Valentýnské tvoření

1. 2. 2021 - 5. 2. 2021

V tomto týdnu jsme tvořili z lásky pro naše nejmilejší rodiče, babičky, tetičky. Práce nám šla krásně od ruky a všem se …

Leden 2021

Škola

Okresní kolo Matematické olympiády

27. 1. 2021

Těší nás, že i v době distanční výuky mají někteří žáci chuť počítat a řešit logické úlohy. Lucie Dorňáková se zapojila …

Škola

okresní kolo olympiády v ČJ

26. 1. 2021

V ÚTERÝ 26. LEDNA PROBĚHLO JIŽ OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE. TOTO KOLO PROBĚHLO TZV.ONLINE, PROTOŽE VE ŠKOLE …

Škola

ŠK zeměpisné olympiády

26. 1. 2021

I školní kolo zeměpisné olympiády proběhlo letos online. Žáci doma řešili hádanky, přesmyčky a skrývačky.  Z žáků, …

Školka

Zimní království

25. 1. 2021 - 29. 1. 2021

Navštívila nás paní Zima a vyčarovala kouzelnou atmosféru. Všude bylo bílo, nadýchané vločky se snášely na naše šťastné …

Škola

OK Dějepisné olympiády

19. 1. 2021

Okresní kolo Dějepisné olympiády letos proběhlo online.  Naši školu reprezentovaly Lucie Dorňáková a Liliana …

Školka

Zimní království u Veverek

14. 1. 2021 - 21. 1. 2021

Paní Zima nám dopřála bohatou sněhovou nadílku a tak jsme toho hned využili k soutěžím a hrám na sněhu. Kdo postavil …

Družina

Příroda během roku podruhé

11. 1. 2021 - 22. 1. 2021

A ještě jednou zima.

Družina

Co v zimě nejvíc zahřeje

11. 1. 2021 - 15. 1. 2021

Co nejvíce v zimě zahřeje v zimě? Teplý čaj a koláče a taky práce :-).

Družina

Příroda během roku

11. 1. 2021 - 15. 1. 2021

Povídali jsme si o proměnách přírody během roku. Ukazovali jsme si jaký vliv na proměny má Měsíc a …

Škola

Přírodovědný kroužek - chovatel

8. 1. 2021

Přírodovědný kroužek opět není možné realizovat a naši zvířecí kamarádi potřebují neustálou péči a pozornost. Proto …

Školka

Tři králové u Berušek

6. 1. 2021

Děti ze třídy Berušek si tento týden povídají a hrají na Tři krále. Zpívají si o nich písničku, povídají si, kdo to …

Školka

Tři králové u Veverek

5. 1. 2021

Celý týden čekají na  děti ze třídy Veverek aktivity motivovány tradicí Tří králů. Dnes si děti vyráběly papírové …

Škola

Pokusy přírodovědného kroužku

4. 1. 2021 - 3. 2. 2021

V lednu se přírodovědný kroužek pustil do domácích pokusů. Všichni si je moc užívali:)

Družina

Zimní radovánky

4. 1. 2021 - 29. 1. 2021

Celý měsíc pracujeme a vyrabíme a zdobíme si okolí ŠD.

Družina

Tři králové a seznámení s měsíčním programem

4. 1. 2021 - 8. 1. 2021

Jak jsme se měli o prázdninách,co nám nadělil Ježíšek byla témata k povídání. Poslechli jsme si píseň o Třech …

Prosinec 2020

Škola

Vánoční čas v páté třídě

18. 12. 2020

Naši páťáčci měli hodně práce s rozbalováním dárečků. Hezky si vyzdobili třídu, aby si tento poslední školní den v roce …

Škola

Vánoce u čtvrťáků

18. 12. 2020

Vánoční posezení ve 4.třídě proběhlo v krásné předvánoční náladě. Děti si  vánočně započítaly, vyplnily pár zábavných …

Škola

Minisčítání - ČSÚ

18. 12. 2020

Osmá třída a část deváté třídy se v letošním roce zapojily do projektu Českého statistického úřadu Minisčítání. Tento …

Školka

Předvánoční posezení u Veverek

16. 12. 2020

K dětem už  dnes nakoukl oknem předvánoční čas :)). Připomněli jsme si vánoční zvyky, tradice, zazpívali koledy …

Školka

Dárečky od Sokolíka

16. 12. 2020

Děti ze třídy Veverek, které jsou zapojeny do projektu České obce Sokolské - " Svět nekončí za vrátky, cvičíme se …

Školka

Beruškové předvánoční posezení

16. 12. 2020

Děti ze třídy Berušek si dnes užily příjemný předvánoční čas. Společně si vyzkoušely jaké to asi bude o vánocích a …

Družina

Další krásné tvoření v době Adventu

11. 12. 2020

Jedličky a baňky, zasněžené stromečky.

Škola

Týmová práce ve 4. třídě

11. 12. 2020

Práci v týmech si vyzkoušeli žáci 4. ročníku v předmětu Přírodověda. Zjišťovali informace o živočiších, poté je museli …

Družina

Zasněžené město

10. 12. 2020

Při vyrábění našeho zasněženého města začlo sněžit i venku.

Školka

Ježíškova pošta

10. 12. 2020

Děti ze třídy Berušek se rozhodly, že během čekání na ježíška budou šířit radost ve svém okolí. Pilně začaly vyrábět …

Družina

Rybky

9. 12. 2020

K vánocům patří i ryby, tak jsme si vyrobili veselé rybičky.

Školka

Vánoční pošta

9. 12. 2020

Děti ze třídy Veverek si dnes zahrály na poštovní doručovatele. Děti vyrobily vánoční přání a pro radost druhých je …

Škola

Zimní radovánky a zdobení 4.třídy

7. 12. 2020

Čtvrťáčci si v družině užívali zimních radovánek a hráli si na severské prodejce ryb. V rámci družiny si také …

Družina

Advent

7. 12. 2020 - 8. 12. 2020

Čas adventu si krátíme vyráběním. A jelikož je zima a musíme nosit čepice, tak jsme si je během pondělí a úterý …

Škola

Školní kolo olympiády ČJ

4. 12. 2020

V tomto týdnu proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce. Do soutěže se přihlásily tři žákyně devátého ročníku. …

Škola

A opět je tu Mikuláš.....

4. 12. 2020

Dnes školou opět prošla dětmi oblíbená trojice.........Hned se poznalo, kdo letos zlobil. Přesto všechny děti obdržely …

Školka

Anděl a Čert v naší MŠ

4. 12. 2020

Na dnešní den se děti celý týden pečlivě připravovaly. Na setkání s čertem se hodné děti těšily, ty trošku zlobivější …

Družina

Dárky pro seniory

1. 12. 2020 - 11. 12. 2020

I školní družina věnovala malé dárečky pro seniory z Jeseníku a okolí. Snad udělají radost v předvánočním čase všem, …

Družina

S čerty nejsou žerty

1. 12. 2020 - 4. 12. 2020

Čekání na Mikuláše jsme si krátili vyráběním.

Školka

Voňavé dopoledne u veverek

1. 12. 2020 - 2. 12. 2020

Po dva dny jsme si u veverek hráli na cukráře. Děti zjistily, co vše je potřeba k výrobě cukroví. Postupovaly společně …

Školka

Vanilkové dopoledne s Beruškami

1. 12. 2020

Naší třídou Berušek se dnes linula vůně blížících se vánoc. Krásné aroma citronové kůry a jiných ingrediencí, patřících …

Listopad 2020

Škola

Dějepisná olympiáda - školní kolo

30. 11. 2020

V pondělí 30. listopadu 2020 se uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády na téma Labyrintem baroka. Soutěž byla …

Družina

Zimní tvoření

27. 11. 2020 - 30. 11. 2020

Tvoříme pro radost.

Školka

Den po ... divadle :))

26. 11. 2020

Největší odměnou pro učitele je, když jsou děti nadšené z aktivity ,kterou pro ně vymyslel. A to se nám včera ve třídě …

Školka

Jak veverka hledala službu

25. 11. 2020

Na děti ze třídy Veverek dnes čekalo divadelní představení- pohádka o jejich jmenovkyni veverce. Minidivadélko bylo …

Školka

Drakiáda

19. 11. 2020

"Fouká vítr, to je dobrá zpráva, dráček na nás pentlemi už mává". Dobrá zpráva to byla dnes i pro děti ze třídy  …

Družina

Pečení perníčků

16. 11. 2020 - 30. 11. 2020

Upekli jsme si a ozdobili perníčky.

Škola

Ježíškova dílna

14. 11. 2020 - 15. 12. 2020

V době nouzového stavu jsme byli nuceni odložit veškeré společenské akce tkající se doby adventní a vánoční. To nás …

Škola

Vyhodnocení soutěže o nejkreativnější halloweenskou výzdobu

13. 11. 2020

Na 1. místě se umístili soutěžící s číslem Halloween06 2. místo obsadila soutěžící s číslem Halloween05 3. místo …

Školka

Berušky uspávají broučky

12. 11. 2020

Berušky dnes uspávaly broučky. Nejdříve jim vyrobily krásné, teplé domečky z papíru a přírodnin. Poté se děti vydaly …

Školka

Uspávání broučků

12. 11. 2020

Děti ze třídy Veverek dnes rozsvítily broučkům lucerničku a šly jim zazpívat a uspat je před zimou. Našli jsme pro ně  …

Družina

Svatý Martin

11. 11. 2020 - 30. 11. 2020

Jelikož  Martin na bílém koni nepřijel, tak jsme si ho přivolali.

Škola

Matematický klokan

9. 11. 2020

Některé děti ze 3. třídy se poprvé zúčastnily matematické soutěže Matematický klokan. Letos musely prokázat kromě …

Školka

Kam se schoval ježek

6. 11. 2020

Kam se ježek v zimě schoval? Neklouzal se nesáňkoval.  Zahrabal se do listí od té doby spí a spí! Dnes se děti ze …

Školka

Malí zahradníci

5. 11. 2020

Děti ze třídy Veverek si dnes hrály na školkové zahradě na zahradníky. Učily se sázet maliník, jahodníky a pórek. …

Družina

Dárky k vánocům

2. 11. 2020 - 30. 11. 2020

Vyrobili jsme si malé překvapení pro rodiče.

Říjen 2020

Škola

SOUTĚŽNÍ FOTOGRAFIE HALLOWEEN 2020

26. 10. 2020 - 6. 11. 2020

Zde si můžete prohlédnout originální výtvory našich žáků, kteří soutěží o nejkreativnější halloweenskou výzdobu! 

Škola

Přírodovědný kroužek - chovatel

26. 10. 2020

I přesto, že nás Koronavir vyhnal ze školních lavic, naše "hmyzí zvířatka" se mají čile k světu. No koukněte, jak …

Školka

Putování za skřítkem Podzimníčkem

22. 10. 2020

Dnes se děti ze třídy Veverek vydaly do lesa hledat skřítka Podzimníčka. A protože ho ještě nikdy nikdo neviděl, nebylo …

Družina

Keramika

13. 10. 2020

Dnes jsme si rozdali naše výrobky z keramiky. Všem se moc povedli.

Družina

Drakiáda - podzimní tvoření

12. 10. 2020 - 14. 10. 2020

Počasí nám sice neumožnilo pouštět draky, ale nezaháleli jsme a pracovali dál.

Školka

Sušení jablíček

12. 10. 2020 - 13. 10. 2020

Děti ze třídy Veverek si vyzkoušely jak se dělají " křížaly". Krájely jablíčka na malé kousky a rovnaly je na plata …

Škola

2. výlet turistického kroužku

10. 10. 2020

Na druhý výlet turistického kroužku jsme vyrazili na Šerák. Ráno jsme vyjeli vlakem na Ramzovou. Přes Obří skály jsme …

Škola

Tréninky mladých hasičů

9. 10. 2020

V říjnu měly probíhat ještě dva závody. Jeden závod byl přeložen na jaro (štafeta CTIF) a druhý zrušen (závod …

Škola

Geologická exkurze 9. třída 2020

8. 10. 2020

Dne 8. 10. jsme vyrazili, opět po roce, se žáky 9. třídy na geologickou exkurzi na lokalitu Jánský vrch (Orálková). …

Školka

Jablíčkové pečení

8. 10. 2020

Dnes jsme se dali do pečení a vyzkoušeli si, jaké to je být pekařem. Využili jsme tak donesená jablíčka. Každý kuchtík …

Školka

Soutěž o nejkrásnější jablko

7. 10. 2020

S dětmi jsme si udělali soutěž krásy. Hlavními aktéry tentokrát byly jablíčka, které si děti donesly k výrobě závinů. …

Družina

Keramika 2.část

7. 10. 2020

Dnes k nám přijela p.Ježová z Duhy, abychom si dodělali naše keramické misky. Práce šla všem krásně od ruky a už se …

Družina

Draku,draku.jsi to ty?

5. 10. 2020 - 9. 10. 2020

V tomto týdnu jsme vyráběli draky na spoustu způsobů.

Škola

Mezinárodní den zvířat - přírodovědný kroužek

5. 10. 2020

Dne 5. října jsme společně s přírodovědným kroužkem a školní družinou oslavili Mezinárodní den zvířat (4.10.). Děti …

Družina

Den zvířat

5. 10. 2020

V neděli 4.října byl mezinárodní Den zvířat. V pondělí nás vavšívili žáci z přírodovědného kroužku a přinesli nám …

Školka

Hra na dřevorubce

5. 10. 2020

Dnes si děti ze třídy Veverek hrály na dřevorubce. Využili jsme toho,že nám velký vítr o víkendu zlomil smrček na …

Družina

Sobotní výlet na Zlatý Chlum

3. 10. 2020

V sobotu ráno jsme vyrazili na výlet na Zlatý Chlum. Sešlo se nás celkem 12 a jedna maminka, která šla s námi. …

Družina

Záložka do kni

1. 10. 2020 - 14. 10. 2020

I přes všechna opatření jsme vyrobili dostatek záložek do knížek pro naše kamarády ze Slovenska. Proto je mohu hrdě již …

Září 2020

Škola

Závod požárnické všestrannosti

26. 9. 2020

  Naši mladí hasiči  pilně trénovali o týden dříve na již tradičním velkém tréninku u koliby v Bělé. Branný závod se …

Škola

Venkovní výuka

24. 9. 2020

I v naší škole od minulého pátku aktivně probíhá výuka II. stupně venku.  Věříme, že nám příznivé počasí vydrží co …

Družina

Keramika s p.Ježovou

23. 9. 2020

Ve středu k nám přijela p.Ježová z Duhy a tvořili jsme z hlíny misky ve tvaru listů. Protože bylo pěkné počasí, tak …

Škola

turistika a pobyt v přírodě 9. ročník

22. 9. 2020

Dne 22. 09. 2020 jsme se společně s devátou třídou vydali na turistiku a pobyt v přírodě. Ráno jsme vycházeli …

Škola

Finále soutěže MasterChef Junior

22. 9. 2020

Dnes se konalo finále regionální soutěže MasterChef Junior. Naši školu reprezentovali žáci Jonáš a Dominik. Nejenomže …

Družina

Zvířátka z pohádky

21. 9. 2020 - 30. 9. 2020

V pohádce O červené řěpe vystupovala i zvířátka. Také jsme si je vyrobili - kočky, psy a myšky.

Školka

Za veverkou Zrzečkou

16. 9. 2020

Děti ze třídy Veverek dnes využily krásné počasí a vydaly se na celodopolední výlet do lesa, hledat svoji kamarádku a …

Školka

Hledaní veverky Zrzečky

16. 9. 2020

Přišel za námi ježek Pepa a poprosil nás o pomoc. Ztratila se mu kamarádka veverka Zrzečka. Nechala mu jen mapu plnou …

Družina

Sklizeň na podzim

14. 9. 2020 - 18. 9. 2020

Z darů přírody jsme si vyrobili ovocný salát plný vitamínů. Také jsme si vyrobili jablíčka z papíru, které nám zdobí …

Škola

Pohárová soutěž

12. 9. 2020

Mladí hasiči mají za sebou první soutěž v tomto školním roce. Závodilo se v Lipové- lázní, a to v požárním útoku s …

Škola

Turistický kroužek -1. výlet

12. 9. 2020

V září se vydali členové turistického kroužku na první (a zároveň) netradiční výlet. Sraz jsme si tentokrát dali až o …

Škola

Plavecký výcvik

8. 9. 2020 - 29. 9. 2020

Děti ze 2. a 3. třídy absolvovaly plavecký výcvik. I když nám současná situace nedovolila jej dokončit, děti udělaly …

Družina

Stmelovací hry

7. 9. 2020 - 11. 9. 2020

Hrajeme si malí, velcí..Hlavně v pohodě a s úsměvem

Škola

Zátopkova štafeta 2020

7. 9. 2020

Dne 7. 9. 2020 již tradičně proběhla Zátopkova štafeta. Žáci prvního a druhého stupně se snažili o překonání …

Škola

Turistika a pobyt v přírodě s 5. ročníkem

4. 9. 2020

Páťáci prožili tento den  společnou vycházkou na Jánský vrch v Adolfovicích, kde plnili úkoly pod vedením svých …

Škola

Turistika a pobyt v přírodě- 6. ročník

4. 9. 2020

Při turistice a pobytu v přírodě se vydali žáci 6. ročníku do okolí obce. Od budovy školy pěšky vyrazili směrem- Šumná. …

Škola

Turistika a pobyt v přírodě - VIII

4. 9. 2020

Hned první týden v pátek jsme se rozhodli využít počasí a vypravit se tradičně jako každý rok na výlet do přírody. …

Škola

Den bezpečnosti v Jeseníku

4. 9. 2020

V pátek 4. 9. 2020 jsme se společně zúčastnili akce "Den bezpečnosti v Jeseníku." Akce se konala v areálnu u hotelu M. …

Škola

Třetí třída na pobytu v přírodě

4. 9. 2020

První školní týden zakončili třeťáci turistikou. Páteční ráno se vypravili na Lesní hřbitov Rudohoří. Děti se seznámily …

Škola

4. třída -Projektový den - turistika a pobyt v přírodě

4. 9. 2020

Dnes naši čtvrťáci strávili den v přírodě. Cílem naší turistické vycházky byla Honzova vyhlídka a Jánský vrch, kde v …

Družina

Podzimní tvoření

1. 9. 2020 - 30. 9. 2020

Během měsíce jsme tvořili i listí,makovice, vlaštovky...které jsme pak vyzdobili chodbu u ŠD

Družina

Záložka do knih

1. 9. 2020 - 30. 9. 2020

Během měsíce vyrábíme záložky do knih pro partnerskou školu ze Slovenska.


ZŠ a MŠ Bělá pod PradědemDUMy vytvořené učiteli naší školy jsou pedagogy sdíleny v rámci informačního systému školy. Na požádání prostřednictvím e-mailu školy budou poskytnuty i třetím osobám.

Kontakt

Název organizace:Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,
příspěvková organizace

Adresa:Adolfovice 170, 790 01 Jeseník

E-mail:zsadolfovice@jen.cz

Telefon:584 412 084

Mobil ředitelna:605 913 058

Mobil ZŠ:739 477 058

Mobil MŠ:739 268 815

Mobil ŠD:739 134 103

Mobil jídelna:605 054 624

IČO:75029456

ID schránky:dmpmbd7