přestávkavyučovací hodina
ručičkaručičkaručička
Hodina
Od – do
0.
7:00 – 7:45
1.
8:00 – 8:45
2.
8:55 – 9:40
3.
10:00 – 10:45
4.
10:55 – 11:40
5.
11:50 – 12:35
6.
12:45 – 13:30
7.
14:00 – 14:45
Učit se znát,
učit se, jak na to,
učit se žít spolu

Víte, že …

Turisté navštěvující Island by měli vědět, že dávání spropitného v restauraci je považováno za urážku.

Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Aktuálně
Pozdrav žákům

Přihláška do ŠD 2020/2021

Družina

Vážení rodiče,

v sekci dokumenty je vložena přihláška do ŠD na školní rok 2020/2021. Prosím zájemce o vyplnění a vhození do schránky školy. Žákům, kteří chodí do školy budou přihlášky rozdány. Prosím o návrat p.učitelkám nebo vychovatelkám.

 S pozdravem Lenka Cacková

Lenka Cacková, 25. 5. 2020

Strava od 25.5.2020

Jídelna

Žáci, kteří v ponělí 25.5. 2020 nastoupí do školy a rodiče je telefonicky a nebo prostřednictvím třídního učitele a IS neodhlásili mají zajištěn oběd. Svačiny do konce školního roku nebudou poskytovány.

Jitka Kiselová, 24. 5. 2020

Rozhodnutí o přijetí

Školka


  Rozhodnutí o přijetí dítěte  k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021
                    
Datum zveřejnění:  15.5.2020

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Bělá pod Pradědem, příspěvkové organizace rozhodla podle ustanovení § 34 odst.4., § 165, odst. 2 písm.b) a § 183 odst.1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, příspěvková organizace, uchazečům dle následujícího seznamu pod přiděleným registračním číslem:

1. PV  1/20 přijat (a)
2. PV  2/20 přijat (a)
3. PV  3/20 přijat (a)
4. PV  4/20 přijat (a)
5. PV  5/20 přijat (a)
6. PV  6/20 přijat (a)
7. PV  7/20 přijat (a)
8.PV   8/20 přijat (a)

Toto rozhodnutí je zveřejněno na veřejně přístupném místě ve škole  a na internetových stránkách školy www. zsadolfovice.cz a to po dobu minimálně 15 dnů od zveřejnění.

PaedDr. Irena Rudolfová
ředitelka školy
 

Ivana Kolbabová, 15. 5. 2020

Metodický pokyn Ochrana zdraví a provoz škol do konce roku

Škola

Metodický pokyn

Irena Rudolfová, 7. 5. 2020

Strom deváté třídy

4. 5. 2020

VV 6. ročník

29. 4. 2020

Veverky online :))

30. 4. 2020

Nový ponk

12. 3. 2020

České hrady a zámky - O Kosti

ŠD

2. 3. 2020 - 6. 3. 2020

Dárky pro k MDŽ

ŠD

2. 3. 2020 - 6. 3. 2020

Co máme dnes k obědu?

Jídelníček na den: 26. 5. 2020

Svačinka MŠ – dopoledne:

Chléb, pom. vajíčková, rajče, bílá káva. (1,3,7)

Polévka:

Kulajda. (1,3,6,7,9,10)

Hlavní chod:

Nudle s mákem, jablko, koktejl ( 1,3,7,10)

Svačinka MŠ – odpoledne:

Farmářská veka, pom. kuřecí, jablko, čaj (1,3,6,7)

Jitka Kiselová

Seznam alergenů

Jídelníček na celý týden

ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem

DUMy vytvořené učiteli naší školy jsou pedagogy sdíleny v rámci informačního systému školy. Na požádání prostřednictvím e-mailu školy budou poskytnuty i třetím osobám.

Kontakt

Název organizace:Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,
příspěvková organizace

Adresa:Adolfovice 170, 790 01 Jeseník

E-mail:zsadolfovice@jen.cz

Telefon:584 412 084

Mobil ředitelna:605 913 058

Mobil ZŠ:739 477 058

Mobil MŠ:739 268 815

Mobil ŠD:739 134 103

Mobil jídelna:605 054 624

IČO:75029456

ID schránky:dmpmbd7